Examinare Külastuse Hindaja

Reputatsiooni juhtimise tarkvara hotellidele mugandatava külaliste küsimustikuga.

Külastuse Hindaja abil teavad hotellipidajad, mida nende külastajad tegelikult mõtlevad ja saavad probleemidele reageerida, et nende majutusasutus oleks parem ning kasumlikum. Meie reputatsiooni juhtimise tarkvara ei kogu mitte ainult külaliste tagasisidet, vaid saadab külalistele ka tõeliste uuringuprofessionaalide poolt koostatud külaliste küsimustikke. Me ei kasuta uuringute malle, kasutame rohkem kui 20 aasta jooksul külaliste tagasiside valdkonnas kogutud teadmisi.


How does it work?

Your hotel staff gets a personalized page with a Reception Form, where they put guest’s name and email/phone number. After one button click the system sends survey invites to your customers or plans a sendout according to your settings. The whole process takes between 5 and 15 seconds per guest.

What results do you get?

After the survey has been finished by your guest, the received answers are automatically analyzed in real time. You can always check them inside Stay Evaluator, sort the results by date, room, service and other background data. Depending on the type of question you choose, the charts are formed and Customer Satisfaction Score is calculated.

Comments on various hotel services are displayed in a separate section. There you are presented with a user-friendly feedback overview and may also use the chosen results as testimonials for your website.

Communication with the clients is organized via SMS or email.

You may choose a preferable way of contacting your guests or use both. SMS has an added small cost, while email communication is totally free of charge.

If you use both SMS and email, the system is protected from double answers. When your customer answers on the phone, the email link automatically expires.

How is the setup process organized?

Depending on your needs, services and administration program, Stay Evaluator can be implemented as a separate web page or integrated into your system.

In the first case, your staff gets a unique page with a Reception Form, where they put guest data and schedule the surveys. You, as a manager, have a separate entrance into the system for checking results, statistics and reading feedback.

In the second case, our developers create a unique integration for your system, which catches the check-out guests and automatically plans survey sendouts according to the made settings.

Peapõhjused Külastuse Hindaja kasutamiseks.


Välkkiire reaalaja-analüüs ja automatiseeritud aruanded.

Pärast seda, kui külastaja on küsimustikule vastanud, saate tulemusi analüüsida sisse logides ning neid külastuse kuupäeva, toa numbri, teenuse ja muude andmete põhjal sorteerides. Samuti saame tulemused teile edastada e-posti, töölaua või Vidinate äpi kaudu.

Tagasiside päris külastajatelt.

Netiarvustustest lähtudes teete suure vea. Need arvustused võivad olla võltsid ning koostatud konkurentide poolt, et teie tähelepanu kõrvale juhtida. Külastuse Hindajat kasutades tagate, et teie tähelepanu on suunatud eranditult teie klientide tõeliste probleemide lahendamisele. Külastajate teenindamisele orienteeritult on teil rohkem võita ja te tõmbate ligi uusi külastajaid.

Meie tagame, et Külastuse Hindaja näitab külastajate küsimustiku abil teile päris tulemusi päris klientidelt.

Turvalisus

Külastuse Hindaja on paigutatud Examinare raamistikku, mille turvastandardid on kõrgemad kui tavalisel veebimajutusel.

Teenust majutatakse peamiselt Euroopas, kuid eksisteerib võimalus hoida andmeid USA-s, Venemaal ja Singapuris/Aasias.

GDPR ühilduvus.

Kui tulete meie kliendiks, allkirjastame teiega isikuandmete töötlemise lepingu ja kõiki teie kontoga seonduvaid andmeid hallatakse vastavalt GDPR-i nõuetele.

Tõlked rohkem kui 35 keelde.

Meie lahendus toimib rohkem kui 35 keeles ja alati on võimalik lisada täiendavaid keeli. Esitage küsimused oma klientidele nende emakeeles ning te saate ausat ja autentset tagasisidet, mis võimaldab teil oma kliente paremini teenindada.

Kliendirahulolu indeksi (CSAT) arvutamine.

Usume, et kliendirahulolu indeks (CSAT), mis esitatakse hinnanguna vahemikus 1 kuni 5 üheskoos hästi koostatud küsimustikuga aitavad teie meeskonnal tulemusi mõista ja edasi anda. Nõnda mõistavad kõik meeskonnaliikmed enda rolli suures plaanis.

Abistame teid kõigi uuringuvajadustega.

Kas peate läbi viima teisigi uuringuid nagu töötajate rahulolu uuring või uute juhtide 360 kraadi tagasiside hinnang? Külastuse Hindaja aitab teid ka sel juhul. Lepinguga kaasneb automaatselt teie isiklik Examinare uuringuvahendite konto.

Kutsed uuringutes osaleda SMS-i ja e-posti kaudu.

Meie teenus saadab kutsed uuringutes osalemiseks SMS-i ja e-posti kaudu. Kui klient vastab telefoni kaudu, aegub e-posti teel saadetud link automaatselt, seega puudub risk, et vastatakse korduvalt.

Registreerimisvorm.

Meie registreerimisvormi kaudu saavad teie administraatorid alustada uuringukutsete väljasaatmise protseduuri. See toiming võtab aega 5 kuni 15 sekundit väljaregistreeritava külalise kohta. Meie süsteem saadab uuringus osalemise kohta jooksvalt meeldetuletusi.

On liidestatav ja automatiseeritav.

Kui teil on kaasaegne hotelliadministreerimisprogramm, võib liidestus juba olemas olla. Vastasel juhul teeme vajaliku liidestuse, kui võimalik. Ärge muretsege, see on meie mure!


Stay Evaluator
500 EURO
First month included, after 150 USD / per month.
  • Automatic Survey Invites
  • Questionnaire in 2 languages included
  • Advanced Reporting
  • Fully featured, no upgrades!
  • Questionnaire Created by Examinare Team
  • Dedicated Support Contact

Start your Stay Evaluator Experience

You can now start your experience with Stay Evaluator directly online. After the first payment that includes setup and first month of usage the following will happen:

1. We contact you for the first meeting out of 2.
2. We create your questionnaire.
3. You approve the questionnaire or we make adjustments.
4. Setup
5. Startup meeting, your business is ready to go!

Me ei kasuta ettevalmistatud malle.

Teie teenusetingimused sätestavad, et küsimustiku küsimused, osalemiskutsed ja kujunduse koostab tõeline asjatundja. Kõik, mida peate tegema, on rääkima meile oma eesmärkidest ja väljakutsetest, et saaksime Külastuse Hindaja teie eesmärkideni jõudmiseks paremini tööle panna.
Meil on välja kujundatud protseduur, mille käigus tõelised asjatundjad teid intervjueerivad ning koostavad selle põhjal, kus te praegu olete ja kuhu oma äriga jõuda tahate, külaliste küsimustiku. Intervjuu viiakse läbi ja kogutud andmeid käideldakse rangete konfidentsiaalsusnõuete alusel, ühtlasi allkirjastame omavahel konfidentsiaalsuslepingu (NDA). Me ei kasuta oma süsteemis teie hotelli puhul mitte kunagi teise hotelli jaoks ettevalmistatud malle. Kõik hotellid võivad küll tunduda samasugused, kuid meie jaoks pole see kunagi nii.


Usaldusväärne kogu maailmas

Külastuse Hindaja - uudised

A hotel Customer Satisfaction Survey in 15 seconds, how is it possible? Stay Evaluator, more than just a Hotel Questionnaire.

Let´s face it. You as a hotelier do not have time to create surveys. However, what if you as an organization could spend less than 15 seconds to send out, read and get information about what your guests...

Loe lisaks

SMS invites are now available at unbeatable prices.

With the newest upgrade of Stay Evaluator, we now support sending out the Survey Forms by SMS to your guests. With sending by SMS you can get over 12% more votes comparing to E-mail invites only. When...

Loe lisaks

Automated E-mail importing of lists is available in Stay Evaluator. Save even more time.

Since the launch of Stay Evaluator product we have had a powerful checkout form. Even though the form takes very little time to fill out, we still thought it could be easier for larger hotels that have...

Loe lisaks