Examinare Food Evaluator

Examinare Food Evaluator pomáhá restauracím a dalším potravinářským podnikům předvídat potřeby zákazníků, a tak jim i lépe vyhovět. 

Pomocí nástroje Food Evaluator mohou manažeři kontrolovat spokojenost svých zákazníků a kvalitu služeb zaměstnanců.


Našimi zákazníky jsou restaurace, kavárny, pizzerie, hospody, bary a další typy stravovacích zařízení.

Měřte chování svých zaměstnanců a úroveň služeb odkudkoli.
Sledujte, jak dobře vaši zaměstnanci plní své povinnosti z pohledu zákazníka, včas vyřešte nedorozumění, zkontrolujte, jak jsou dodržována základní pravidla společnosti... Pochopitelné a detailní ukazatelé vás upozorní na jisté nedostatky, kterým by bylo potřeba věnovat více pozornosti.
Podívejte se, jak vnímají váš podnik vaši klienti.
Naslouchání názorům zákazníků umožňuje s nimivybudovat bližší vztah, a tak i posunout váš podnik o další krok dále. Založte svou strategii na tom, co vaši zákazníci potřebují od vás, nikoli na tom, co dělají konkurenti. Staňte se skutečným určovatelem trendů ve svém oboru trhu.
Nechte si připravit průzkumy skutečnými profesionály.
Abychom dosáhli maximální efektivity, zahrnuje naše služba i pomoc a práci odborníků. Vytvářejí individuální průzkum založený na aktuální situaci a cílech vaší společnosti, pomáhají organizovat správnou metodu shromažďování odpovědí, nastavují zprávy a upomínky a především radí ohledně správné interpretace analyzovaných výsledků.

Proč právě Food Evaluator?


Bezpečnost

 Food Evaluator je součástí Examinare, který již více než deset let pracuje podle nejvyšších bezpečnostních standardů. Hosting je nabízen hlavně na území Evropy, existuje ale také možnost ukládat data v USA, Rusku nebo Singapuru / Asii. 

Kompatibilní s GDPR 

Se všemi našimi novými zákazníky podepisujeme „Dohodu o osobních údajích“. Se všemi informacemi, které jsou uloženy ve vašem účtu, se tedy zachází podle pokynů GDPR. 

Vícejazyčné funkce 

Food Evaluator již zpracovává více než 35. Zasílání průzkumů v rodných jazycích zákazníků může zvýšit míru odezvy a také si s nimi nadále vylepšujete vztah. 

CSAT (skóre spokojenosti zákazníků) 

CSAT je ukazatel skóre mezi 1 a 5, který umožňuje pochopit celkovou kvalitu vašeho podniku na první pohled. Manažer a autorizovaní členové týmu tak budou moci kontrolovat každého zaměstnance (číšníky, kuchaře, administrativní tým, atd.) a porovnávat jejich výkon k celkovému úspěchu podniku.


Nástroje průzkumu. 

Průzkumy zákazníků jsou důležitou součástí veškerých marketingových aktivit. Pokud si však přejete kontrolovat spokojenost svých zaměstnanců nebo například otestovat nové vnímání nabídky před jeho představením veřejnosti, je vám k dispozici nástroj Examinare Survey Tool, který je součástí všech účtů od Food Evaluator. 

Pozvání k průzkumu e-mailem nebo pomocí SMS. 

Můžete si zvybrat e-mail nebo SMS ke kontaktování svých zákazník, nebo také používat oba současně. Riziko dvojitých odpovědí je vyloučeno, protože Food Evaluator automaticky deaktivuje paralelní odkaz po obdržení odpovědí respondentů. 

Rychlý a jednoduchý registrační formulář. 

Registrační formulář pro zákazníka jsme navrhli tak, aby jeho vyplnění netrvalo déle než 20 sekund. Váš zákazník i vy tak ušetříte spoustu času.

Integrace do vašeho administračního programu a automatizace průzkumu. 

Food Evaluator může být plně integrován do vašeho administrativního systému. Pokud zvolíte tuto možnost, implementujeme jej za vás. Tímto způsobem mohou být průzkumy automaticky spojeny s provedenými objednávkami a proces odesílání průzkumu bude organizován bez zapojení zaměstnanců. 

Analýza dat v reálném čase a generování zpráv o výsledcích. 

Všechny výsledky přicházející do nástroje Food Evaluator jsou průběžně analyzovány a jsou okamžitě zobrazeny uvnitř programu. Můžete je filtrovat podle data, směny zaměstnanců atd. si je číst jednotlivě. Denní reportáže vám můžeme doručit e-mailem nebo pomocí naší aplikace Gadgets.


Food Evaluator
500 EURO
First month included, after 100 USD / per month.
  • Automatic Survey Invites
  • Advanced Reporting
  • Fully featured, no upgrades!
  • Questionnaire Created by Examinare Team
  • Dedicated Support Contact

Start your Food Evaluator Experience

You can now start your experience with Clinic Evaluator directly online. After the first payment that includes setup and first month of usage the following will happen:

1. We contact you for the first meeting out of 2.
2. We create your questionnaire.
3. You approve the questionnaire or we make adjustments.
4. Setup
5. Startup meeting, your business is ready to go!

Celosvětově uznávaný

Novinky od Food Evaluator

How to automatize collecting of customer feedback in any food establishment?

Time is priceless, especially the time of serving people or getting their attention. It’s not always easy and appropriate to distract them from spending good time and ask to share their email or phone...

Čtěte více

How to measure customer satisfaction in pizzerias

Italian cuisine is popular all over the world, so no wonder that pizza has become an integral part of the restaurant culture. However, widespread popularity also means high competition and, in such circumstances,...

Čtěte více

Optimal ways to collect customer feedback in Fast Food Restaurants

Today customer feedback is a vital part of marketing activities in the fast food restaurant trade. Valuable insights received from the real clients and describing the current establishment’s situation...

Čtěte více