ATSAKYMŲ VARIANTAI:


Pasirenkamojo atsakymo klausimas (1 teisingas atsakymas)

Populiariausias klausimo tipas klausimynuose ir apklausose. Gali būti naudojamas kartu su komentaro laukeliu papildomai informacijai gauti.

Naudojimo pavyzdžiai:

– klausiant apie lytį
– klausiant apie amžių
– kai atsakymais gali būti tik "Taip/Ne"
ir pan.

Pasirenkamojo atsakymo klausimas (keli teisingi arba nė vienas)

Dažniausiai naudojamas klausimo tipas, kai respondentas gali pasirinkti daugiau nei 1 atsakymą. Klausimas gali būti nurodomas kaip privalomas, kurį respondentas privalo užpildyti.

Naudojimo pavyzdžiai:

– klausiant apie paslaugas
– klausiant apie naudojimą
– prašant pasirinkti kelis variantus
ir pan.

Atviro teksto klausimas (vienas laukelis atsakymui įrašyti)

Dažniausiai naudojamas kai norime, kad respondentas pats įrašytų savo atsakymą. Aukštesnio lygio šio tipo klausimas yra su keliais galimais laisvo teksto laukeliais "Atviro teksto klausimas (keli laukeliai atsakymams įrašyti)".

Naudojimo pavyzdžiai:

– kai prašoma nurodyti savo vardą, pavardę
– kai klausiama nuomonės
– kai norima sužinoti kodėl nepatiko...
ir pan.

Semantinė skalė (reikšmių skalė)

Dažniausiai naudojamas kai norima sužinoti apie tam tikrą objektą ir jų kuriamus jausmus. Pagrindinė mintis - skalė, kurios abiejose pusėse pateikiami priešingi būdvardžiai arba frazės. Skalė gali būti nustatoma nuo 2 iki 7 balų.

Naudojimo pavyzdžiai:

– vertinant šiltą su šaltu
– vertinant šviesų su apsiniaukusiu
– vertinant protingą su neprotingu
ir pan.

Vertinimo skalė

Dažniausiai naudojamas kaip norima sužinoti respondentų vertinimus, pavyzdžiui apie tam tikrus organizacijos skyrius: konsultavimo, finansų. Vertinimo skalės nėra plačiai naudojamos ir mėgstamos, todėl tokio klausimo tipo naudojimas gali sumažinti respondentų skaičių.

Naudojimo pavyzdžiai:

– Kaip vertintumėte mūsų skyrius: Konsultavimo, Finansų, Techninės pagalbos ir Pirkimų
– Pagal žemiau esančius kriterijus kaip vertintumėte mūsų: kainas, pagalbą, laiką, per kurį išsprendžiamos problemos, draugiškumą
ir pan.

Instrukcijos

"Instrukcijos", iš tiesų, nėra klausimas, tačiau neretai naudojamos, kai norima paaiškinti tam tikrus etapus, procesus. Gali būti naudojamas bet kurioje klausimyno ar apklausos dalyje.

Naudojimo pavyzdžiai:

– paaiškinami tolimesni apklausos žingsniai, etapai
– paaiškinama kaip atsakyti į apklausos klausimus naudojantis semantine skale (reikšmių skale) ar vertinimų skale
– pateikti bendro pobūdžio informaciją
ir pan.

Atviro teksto klausimas (keli laukeliai atsakymams įrašyti)

Aukštesnio lygio atviro tipo klausimas. Visi laukai gali būti privalomi arba pasirinktinai (nebūtina užpildyti visus tuščius laukelius).

Naudojimo pavyzdžiai:

– prašoma įrašyti informaciją apie save: vardą, adresą, pašto kodą, šalį
– prašoma įrašyti serijos numerį ar kodą
– prašoma patikrinti ir patvirtinti pateikiamą informaciją
ir pan.