DOSTĘPNE METODY UDZIELANIA ODPOWIEDZI:


Pytanie wielokrotnego wyboru (1 odpowiedź prawidłowa)

Najczęściej stosowany typ pytań w ankietach i kwestionariuszach. Ponadto można dodać pole tekstowe w celu uzyskania opinii zwrotnej od respondenta.

Przykłady:

– Płeć
– Wskazania dotyczące wieku
– Pytania typu „Tak” lub „Nie”
oraz inne.

Pytanie wielokrotnego wyboru (kilka odpowiedzi prawidłowych lub żadna)

Stosowane przeważnie w ankietach, w których chcemy uzyskać od respondenta więcej niż 1 odpowiedź. Ponadto narzędzie Examinare odnotowuje brak udzielenia odpowiedzi. Istnieje również możliwość zaznaczenia, które pytania mają być obowiązkowe.

Przykłady:

– Pytania odnośnie usługi
– Pytania odnośnie korzystania z produktu
– Wybieranie opcji
oraz inne.

Pytanie z polem tekstowym (1 odpowiedź prawidłowa do wpisania)

Stosowane, jeśli chcemy, aby respondent udzielił odpowiedzi poprzez wprowadzenie tekstu. Bardziej zaawansowana wersja tego typu pytania to „Pytanie z polem tekstowym (Kilka odpowiedzi)”.

Przykłady:

– Wprowadź swoje imię
– Napisz, co myślisz
– A może warto wypróbować…
oraz inne.

Skala Osgood (skala z przeciwstawnymi odpowiedziami)

Skala Osgood najczęściej stosowana jest w kwestionariuszach dotyczących budowania marki oraz indywidualnych odczuć respondenta. Polega to na zestawianiu przeciwstawnych sobie odczuć. Skala może zawierać od 2 do 7 stopni.

Przykłady:

– Ciepło Vs. Zimno
– Jasny Vs. Ciemny
– Mądry Vs. Głupi
oraz inne.

Skala stopniowa

Stosowana często w przypadku kwestionariuszy dotyczących oceny usługi. Respondent musi ocenić poziom obsługi lub rozliczeń. Jedna skala stopniowa może spowodować zmniejszenie stopnia wykorzystania pytań wielokrotnego wyboru, ale również może sprawić, że kwestionariusz będzie bardziej zbyt zaawansowany dla przeciętnego respondenta i doprowadzić do zmniejszenia liczby głosów.

Przykłady:

– Jak oceniasz nasze działy: Dział obsługi, Dział rozliczeń, Dział wsparcia technicznego, Dział sprzedaży
– Wskaż, jak oceniasz nasze: Ceny, Poziom obsługi, Czas uzyskania rozwiązania, Podejście pracownika do klienta
oraz inne.

Instrukcje

Instrukcje nie należą do typu pytań, jednakże są stosowane w celu dodatkowego objaśnienia następujących kroków i można je wykorzystać w dowolnej części kwestionariusza lub ankiety.

Stosowane jako objaśnienia:

– Następne kroki
– Jak postępować podczas oceniania pytań w skali Osgood lub skali stopniowej
– Mogą prezentować ogólne informacje
oraz inne.

Pytanie z polem tekstowym (Kilka odpowiedzi prawidłowych wprowadzanych jako tekst)

Pytania z polem tekstowym (Kilka odpowiedzi wprowadzanych jako tekst) to bardziej zaawansowany wariant opcji „Pytania z polem tekstowym”. Opcja ta umożliwia wskazanie wszystkich pól jako obowiązkowe lub opcjonalne oraz pozyskanie informacji dodatkowych od respondentów.

Przykłady:

– Wprowadź swoje: imię, adres, kod pocztowy i kraj.
– Wprowadź numer seryjny oraz nazwę produktu, którego używasz w celu zgłoszenia żądania o wsparcie.
– Sprawdź i popraw następujące dane
oraz inne.