DOSTUPNÉ METODY ZAZNAMENÁVÁNÍ SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ:


Otázky s výběrem možností (1 správná odpověď)

Nejvíce používaná metoda v průzkumech a dotaznících. Z důvodu upřesnění odpovědi také často kombinovaná s textovým polem pro možnost zpětné vazby.

Příklady Použití:

- Pohlaví
- Věkové indikace
- Ano/Ne Otázky
a mnoho dalších.

Otázky s výběrem možností (žádná nebo několik správných odpovědí)

Tento typ otázky je vhodný, pokud má dotazovaný možnost zvolit více než 1 odpověď. Pokud uživatel nevyplní nic, Examinare to zaznamená. Jednotlivé otázky proto můžete nastavit jako povinné k zodpovězení.

Příklady použití:

- Servisní otázky
- Uživatelské otázky
- Výběr možností
a mnoho dalších.

Otevřená otázka (s možností 1 správné odpověďi)

Tento druh otázky můžete zvážit, pokud požadujete, aby dotazovaný odpověděl souvislým textem. Rozšířenou verzí tohoto typu otázky je "otevřená otázka (s více možnými odpověďmi)".

Příklady použití:

- Napište své jméno
- Řekněte nám, co si myslíte
- Proč by se Vám nelíbilo ...
a mnoho dalších.

Osgoodova metoda (stupnice s protiklady)

Osgoodova metoda se běžně užívá v dotaznících týkajících se brandingu a pocitů. Principem této metody je postavit proti sobě dvě protikladné skutečnosti, které vyvolávají různé pocity. Hodnocení se provádí na bodové škále, kde si volíte mezi 2 a 7 body.

Příklady Použití:

- Teplý Vs. Studený
- Bystrý Vs. Tupý
- Chytrý Vs. Hloupý
a mnoho dalších.

Stupňová škála

Používá se především pro dotazníky v rámci služeb. Dotazovaný klasifikuje úroveň služeb různých odděleních, například Podpora, Fakturace. Pomocí škály můžete optimalizovat typ a počet otázek a přizpůsobit Váš průzkum na míru pouze vaší cílové skupině příjemců a snížit tak počet hlasů.

Příklady použití:

- Jak byste klasifikovali naše oddělení: Podpora, Fakturace, Technická podpora, Obchodní oddělení
- Jak byste hodnotili následující služby prostřednictvím následujících faktorů : ceny, podpora, čas na řešení problému, ochota
a mnoho dalších.

Instrukce

Instrukce nejsou vnímány jako další otázky. Pouze jako doplňující informace vysvětlující následující kroky, které mohou být použity v jakékoli části vašeho dotazníku nebo průzkumu.

Například vysvětlují a popisují:

- Další kroky
- Jak postupovat při hodnocení pomocí Osgoodovy nebo Stupňové metody
- Může obsahovat obecné informace
a mnohem víc.

Otevřená otázka (možnost uvedení několika různých odpovědí)

Otevřené otázky (s možností více odpovědí) je pokročilejší verze původní otevřené otázky s volbou jedné odpovědi. Za účelem získání co nejvíce informací, můžete všechna pole nastavit jako povinná nebo libovolná k vyplnění.

Příklady použití:

- Zadejte své Jméno, Adresu, PSČ a Zemi.
- Zadejte sériové číslo produktu, který používáte, abychom Vám pomohli s žádostí o podporu.