VÕIMALIKUD VASTAMISE MEETODID:


Valikvastustega küsimus (1 õige vastus)

Kõige populaarsem küsimuse tüüp kõigis küsitlustes ja küsimustikes. Lisainfo saamiseks on küsimusele võimalik lisada ka tagasiside väli.

Näiteid kasutamisest:

– Sugu
– Vanusevahemik
– Jah või ei küsimused


Valikvastustega küsimus (mitu või mitte ühtegi õiget vastust)

Kasutatakse küsitlustes, kus vastaja saab valida rohkem kui ühe vastuse. Examinare salvestab ka selle, kui vastaja ei vali mitte ühtegi vastust ja võimaldab seda küsimuse tüüpi ka kohustuslikuks muuta.

Näiteid kasutamisest:

– Teenindust puudutavad küsimused
– Tarbimist puudutavad küsimused
– Valiku tegemine


Tekstiväljaga küsimus (sisestatakse 1 õige vastus)

Tekstiväljaga küsimust kasutatakse siis, kui soovid, et vastaja kirjutaks vastuse ise. Selle küsimusetüübi edasijõudnud versioon on "Vaba tekstiga küsimus (mitu õiget vastust)".

Näiteid kasutamisest:

– Kirjutage oma nimi
– Kirjutage oma arvamus
– Miks Teile meeldiks…


Osgood skaala (skaala kahe vastandiga)

Osgood skaalat kasutatakse tavaliselt küsimustikes, mis uurivad mainekujundust või emotsioone. Põhimõte seisneb kahe vastanduva omaduse ühendamises skaalaga. Skaalale on võimalik määrata 2 kuni 7 punkti.

Näiteid kasutusest:

– Kuum vs. külm
– Ere vs. hämar
– Nutikas vs. rumal


Hinnanguskaala

Hinnanguskaala võimaldab hinnata korraga ka mitme teenuse või osakonna kvaliteeti. Seetõttu kasutatakse seda paljudes teeninduskvaliteeti hindavates küsimustikes. Hinnanguskaala kasutamine vähendab mitme vastusevariandiga küsimuste kasutamise vajadust.

Näiteid kasutamisest:

– Kuidas hindate meie järgnevate osakondade tööd: klienditugi, raamatupidamine, tehniline tugi, müügiosakond
– Kuidas hindate antud skaalal meie: abivalmidust, kiirust, sõbralikkust


Juhised

Juhised ei ole tegelikult küsimuse tüüp. Juhiseid kasutatakse selleks, et järgnevaid samme täpsemalt kirjeldada. Juhiseid saab kasutada igas küsimustiku või küsitluse osas.

Võib kasutada näiteks:

– Selgitamaks järgnevaid samme
– Selgitamaks Osgood- või hinnanguskaalat
– Üldise informatsiooni kuvamiseks


Tekstiväljaga küsimus (sisestatakse mitu õiget vastust)

Tekstiväljaga küsimused (Sisestatakse mitu õiget vastust) on tavalise tekstiväljaga küsimuse edasijõudnud versioon. Kõikide vastuseväljade puhul on võimalik määrata, kas need on kohustuslikud väljad või mitte. See teeb vastajatelt info saamise lihtsamaks.

Näiteid kasutamisest:

– Sisestage oma nimi, aadress, postiindeks ja riik
– Taotluse esitamiseks sisestage oma toote nimetus ja seerianumber
– Kontrollige ja parandage järgmised andmed