SAATAVILLA OLEVAT VASTAUSMENETELMÄT:


Monivalintakysymys (1 oikea vastaus)

Yleisimmin käytetty tutkimuksissa ja kyselyissä. Voidaan myös yhdistää palautetekstikenttään niin, että voit saada enemmän tietoa helposti.

Tavallisia käyttöesimerkkejä:

- Sukupuoli
- Ikäviitteet
- Kyllä tai ei kysymykset
ja paljon muuta.

Monivalintakysymys (ei yhtään tai useita oikeita vastauksia)

Käytetään useimmissa tutkimuksissa, joissa haluat vastaanottajan vastaavan yli 1 vaihtoehtoon. Examinare tallentaa myös sen, mikäli käyttäjä ei vastaa mitään ja voit myös tehdä tästä kysymystyypistä pakollisen.

Tavallisia käytön esimerkkejä:

- Palveluun liittyvät kysymykset
- Käyttöön liittyvät kysymykset
- Vaihtoehtojen valinta
ja paljon muuta.

Vapaatekstikysymys (1 oikea vastaus kirjoitetaan)

Käytetään, kun halutaan vastaanottajan vastaavan kirjoittamalla tekstiä. Kehittyneempi versio tästä kysymystyypistä on ”Vapaatekstikysymys (useita vastauksia)”.

Tavallisia käytön esimerkkejä:

- Kirjoita nimesi
- Kerro meille mielipiteesi
- Miksi et pitäisi ...
ja paljon muuta.

Osgoodin asteikko (asteikko, jossa on vastineosat)

Osgood-asteikko on yleisesti käytetty kyselylomakkeissa, jotka käsittelevät tuotemerkkiä ja tunnetta. Perusajatuksena on asettaa erilaisia tunteita toisiaan vastaan. Asteikko voidaan säätää 2 ja 7 pisteen välillä.

Tavallisia käyttöesimerkkejä:

- Lämmin vs. kylmä
- Kirkas vs. tylsä
- Älykäs vs. tyhmä
ja paljon muuta.

Kaltevuusasteikko

Käytetään moniin palveluun liittyviin kyselyihin, jossa vastaanottaja arvostelee eri osastojen palvelutasoa esimerkiksi tuen, laskututuksen. Yksi kaltevuusasteikko voi vähentää useiden kysymysten käytön, mutta tehdä kyselystäsi edistyneemmän tavalliselle vastaanottajalla ja tällöin vähentää äänien määrää.

tavallisia käytön esimerkkejä:

- Miten arvioisit osastojamme: tuki, laskutus, tekninen tuki, myyntiosasto
- seuraavien tekijöiden kautta, miten sinä arvioisit meidän: hintoja, tukea, ratkaisuaikaa, ystävällisyyttä
ja paljon muuta.

Ohjeet

Ohjeet eivät oikeastaan ole kysymystyyppi, mutta sisältävät yksityiskohtaisemmat selitykset seuraavista vaiheista ja voidaan käyttää missä tahansa kyselyn tai tutkimuksen osaa.

Voidaan käyttää selittämään:

- Seuraavat vaiheet
- Miten ajatella Osgood- tai kaltevuusasteikon kysymyksiä arvostellessa
- Voi sisältää yleistietoa
ja paljon enemmän.

Vapaatekstikysymys (voidaan kirjoittaa useita oikeita vastauksia)

Vapaatekstikysymykset (useampi vastaus kirjoitetaan) on kehittyneempi versio alkuperäisestä vapaatekstikysymyksestä. Kaikki kentät voidaan tehdä pakollisiksi vai vapaaehtoisiksi ja ne auttavat tiedon saamisessa vastaanottajilta.

Tavallisia käytön esimerkkejä:

- Täytä: nimi, osoite, postinumero ja maa.
- Täytä sarjanumero ja tuote, jota käytät meiltä jättääksesi tukipyynnön.
- Tarkista ja korjaa seuraavat tiedot
ja paljon enemmän.