TILGJENGELIGE SVAREMÅTER:


Flervalgsspørsmål (1 riktig svar)

Brukes mye i alle typer undersøkelser og spørreskjemaer. Kan også kombineres med et tekstfelt for tilbakemelding, slik at du lettere får mer informasjon.

Typiske brukseksempler:

– Kjønn
– Info om alder
– Ja eller Nei spørsmål
og mye mer.

Flervalgsspørsmål (ingen eller flere riktige svar)

Brukes i mange undersøkelser hvor du ønsker at respondenten kan svare med flere enn 1 valg. Examinare loggfører også om brukeren ikke fyller ut noe og du kan gjøre spørsmål obligatoriske.

Typiske brukseksempler:

– Servicespørsmål
– Bruksspørsmål
– Velge alternativer
og mye mer.

Fritekst-spørsmål (1 riktig svar blir skrevet inn)

Brukes når du ønsker at respondenten skal svare ved å skrive inn tekst. En mer avansert versjon av denne spørsmålstypen er “Fri-tekstspørsmål (flervalgssvar)”.

Typiske brukseksempel:

– Skriv navnet ditt
– Fortell oss hva du synes
– Hvorfor liker du ikke…
og mye mer.

Osgood-skala (skala med motparter)

Osgood-skala brukes vanligvis i spørreskjemaer som handling merkevarebygging og synspunkter. Tanken er å sette synspunkter mot hverandre. Skalatrinn kan justeres mellom 2 og 7 poeng.

Typiske brukseksempler:

– Varm vs kald
– Lys vs dempet
– Smart vs dum
og mye mer.

Gradsskala

Brukes i mange spørreskjemaer om servicetjenester der respondenten skal gradsvurdere servicetjenester i ulike avdelinger, f.eks. support, fakturering. En gradskala kan føre til mindre bruk av flervalgsspørsmål, men det kan også føre til at spørreskjemaet blir avansert i forhold til den ordinære respondenten. I så fall kan det føre til mindre stemmer.

Typiske brukseksempler:

– Hvordan vil du vurdere vår avdelinger: støtte, fakturering, teknisk support, salgsavdeling
– I forhold til følgende faktorer hvordan vil du vurdere vår: priser, support, behandlingstid, vennlighet
og mye mer.

Instruksjoner

Instruksjoner er egentlig ikke en spørsmålstype, men brukes for å sette inn detaljerte forklaringer av påfølgende trinn, og kan brukes i hvilken som helst del av spørreskjemaet eller undersøkelsen.

Kan brukes for å forklare:

– Neste trinn
– Hvordan du skal tenke når du vurderer Osgood eller gradskala-spørsmål
– Kan inneholde generell informasjon
og mye mer.

Fritekst-spørsmål (Flere riktige svar blir skrevet)

Fritekst-spørsmål (flere svar blir skrevet) er en mer avansert versjon av den originale fritekst-spørsmålet. Alle felter kan gjøres obligatoriske eller valgfrie. Dette vil hjelpe deg å få mer informasjon fra respondentene.

Typiske brukseksempler:

– Oppgi: Navn, Adresse, Postnummer og land.
– Oppgi ditt serienummer og produktet fra oss som du bruker for å be om støtte.
– Sjekk og rett følgende detaljer
og mye mer.