ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ:


Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (1 σωστή απάντηση)

Χρησιμοποιείτε πιο συχνά σε έρευνες και ερωτηματολόγια. Μπορεί επίσης να έχει πεδίο για σχόλια ώστε να μπορείτε να πάρετε πληροφορίες πιο εύκολα.

Τυπικά παραδείγματα:

– Φύλο
– Ενδείξεις Ηλικίας
– Ναι ή Όχι απαντήσεις
Και πολλά άλλα.

Ερώτηση πολλαπλών επιλογών (καμία ή πολλές σωστές απαντήσεις)

Χρησιμοποιείται στις περισσότερες από τις έρευνες που θέλετε ο παραλήπτης να απαντήσει με περισσότερες από 1 επιλογές. Το Examinare καταγράφει, επίσης, αν ο χρήστης δεν συμπληρώσετε τίποτα και μπορείτε επίσης να κάνετε το ερώτημα υποχρεωτικό

Τυπικά παραδείγματα:

– Ερωτήσεις Υπηρεσιών
– Ερωτήσεις Χρήσης
– Επιλογή
Και πολλά άλλα.

Ερώτηση Ελεύθερου κειμένου (1 σωστή απάντηση πληκτρολογείται)

Χρησιμοποιείται όταν θέλετε ο παραλήπτης να γράψει την απάντηση. Μια πιο προχωρημένη έκδοση αυτής τηε ερώτησης είναι «Ερώτηση ελεύθερου κειμένου (πολλαπλές απαντήσεις)».

Τυπικά παραδείγματα:

– Γράψτε το όνομά σας
– Πείτε μας τι πιστεύετε
– Γιατί δεν θα σας άρεσε…
Και πολλά άλλα.

Osgood-κλίμακα (κλίμακα με μετρητή μερών)

Η Osgood-κλίμακα χρησιμοποιείται σε ερωτηματολόγια branding και αίσθησης. Η βασική ιδέα είναι να τεθούν διαφορετικά συναισθήματα το ένα απέναντι από το άλλο. Η κλίμακα είναι μεταξύ 2 και 7 μονάδων.

Τυπικά παραδείγματα:

– Ζεστό κατά Κρύου
– Φωτεινό κατά Μουντό
– Έξυπνο κατά Χαζού
Και πολλά άλλα.

Κλίμακα Κλίσης

Χρησιμοποιείται σε πολλά ερωτηματολόγια σχετικά με υπηρεσίες όταν ο παραλήπτης πρέπει να αξιολογήσει διαφορετικά τμήματα παροχής υπηρεσιών για παράδειγμα, τμήμα Υποστήριξης ή τμήμα Χρεώσεων. Η κλίμακα Κλίσης μπορεί να μειώσει τη χρήση ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων, αλλά μπορεί επίσης να κάνει το ερωτηματολόγιο σας πιο προχωρημένο για τον κοινό παραλήπτη και σε αυτή την περίπτωση να μειώσει την ποσότητα των ψήφων

Τυπικά παραδείγματα:

– Πώς θα αξιολογούσατε τα τμήματα: Υποστήριξης, Χρεώσεων, Τεχνικής Υποστήριξης, Πωλήσεων
– Σε σχέση με τους παρακάτω παράγοντες πώς θα αξιολογούσατε: τις Τιμές, την Υποστήριξη, τον Χρόνο επίλυσης προβλημάτων, τη Φιλικότητα
Και πολλά άλλα.

Οδηγίες

Οι οδηγίες δεν είναι τύπος ερωτήσεων αλλά χρησιμοποιείται για να εξηγήσει τα επόμενα βήματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του ερωτηματολογίου ή της έρευνας.

Χρησιμοποιείται για να εξηγήσει:

– Τα επόμενα βήματα
– Με πιο σκεπτικό βαθμολογούμε στην κλίμακα Osgood ή στην Κλίμακα Κλίσης
– Μπορεί να έχει γενικές πληροφορίες
Και πολλά άλλα.

Ερώτηση Ελεύθερου κειμένου (Πληκτρολογούνται πολλαπλές σωστές απαντήσεις)

Η Ερώτηση Ελεύθερου κειμένου (Πληκτρολογούνται πολλαπλές σωστές απαντήσεις) είναι πιο προχωρημένη εκδοχή της Ερώτησης Ελεύθερου Κειμένου. Όλα τα πεδία μπορεί να είναι υποχρεωτικά ή όχι και βοηθάει στη συλλογή πληροφοριών από τους αποδέκτες.

Τυπικά παραδείγματα:

– Εισάγετε τα: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τ.Κ., και Xώρα.
– Πληκτρολογήστε τον σειριακό αριθμό και το προϊόν μας που χρησιμοποιείτε για να στείλετε αίτημα υποστήριξης.
– Έλεγχος και διόρθωση λεπτομερειών
Και πολλά άλλα.