Τιμές

Επαγγελματικός λογαριασμός
26 EUR
Τιμή/μήνας
 • Δοκιμή για 7 ημέρες
 • Απεριόριστες απαντήσεις, δημοσκοπήσεις & παραλήπτες
 • Δημοσίευση 3 ερευνών ταυτόχρονα
 • Βιβλιοθήκη προκατασκευασμένων προτύπων
 • Υποστήριξη μέσω email
 • Υποστήριξη ζωντανής συνομιλίας
 • Τηλεφωνική υποστήριξη
 • 1 Διοικητικός χρήστης
 • Πρόσθετοι χρήστες με έκπτωση 50%
 • Λάβετε 10% της ετήσιας συνδρομής
Απεριόριστος λογαριασμός
69 EUR
Τιμή/μήνας
 • Δοκιμή για 7 ημέρες
 • Απεριόριστες απαντήσεις, δημοσκοπήσεις & παραλήπτες
 • Δημοσίευση απεριόριστου ποσού ερευνών
 • Βιβλιοθήκη προκατασκευασμένων προτύπων
 • Υποστήριξη μέσω email
 • Υποστήριξη ζωντανής συνομιλίας
 • Τηλεφωνική υποστήριξη
 • Εξετάστε Ενότητες & Ενσωματώσεις
 • Πρόσβαση στο API Examinare
 • Προσωπικός διαχειριστής λογαριασμού
 • 1 Διοικητικός χρήστης
 • Πρόσθετοι χρήστες έκπτωση 50%
 • Λάβετε 10% της ετήσιας συνδρομής
Προσωπικός λογαριασμός
17 EUR
Τιμή/μήνας
 • Απεριόριστες απαντήσεις, δημοσκοπήσεις και παραλήπτες
 • Δημοσίευση 2 ερευνών ταυτόχρονα
 • Βιβλιοθήκη προκατασκευασμένων προτύπων
 • Μόνο υποστήριξη μέσω email
 • 1 Διοικητικός χρήστης
 • Δεν είναι δυνατή η προσθήκη επιπλέον χρηστών
 • Λάβετε 10% της ετήσιας συνδρομής

Τιμές

Φοιτητική έκδοση
15 EUR
 • Απεριόριστες απαντήσεις, δημοσκοπήσεις και παραλήπτες
 • Δημοσίευση 2 ερευνών ταυτόχρονα
 • Βιβλιοθήκη προκατασκευασμένων προτύπων
 • Μόνο υποστήριξη μέσω email
 • 1 Διοικητικός χρήστης
 • Δεν είναι δυνατή η προσθήκη επιπλέον χρηστών
 • Απαιτείται αποδεικτικό καταγραφής των σχολείων
 • Συνδρομή 3 μηνών
Έκδοση καθηγητών
90 EUR
 • Απεριόριστες απαντήσεις, δημοσκοπήσεις και παραλήπτες
 • Δημοσίευση απεριόριστου ποσού ερευνών
 • Βιβλιοθήκη προκατασκευασμένων προτύπων
 • Υποστήριξη μέσω email
 • Υποστήριξη ζωντανής συνομιλίας
 • Examinare λειτουργίες & Ενσωματώσεις
 • 1 Διοικητικός χρήστης
 • Δεν είναι δυνατή η προσθήκη επιπλέον χρηστών
 • Πρόσβαση στο API Examinare
 • Ετήσια συνδρομή
Λογαριασμός προγραμματιστή
99 EUR
 • Απεριόριστες απαντήσεις, δημοσκοπήσεις & παραλήπτες
 • Δημοσιεύστε 1 έρευνα ταυτόχρονα
 • Βιβλιοθήκη έτοιμων προτύπων
 • Υποστήριξη μόνο μέσω email
 • Ετήσια συνδρομή
 • Examinare API πρόσβαση
 • Όχι για εμπορική χρήση

Απαντήσεις ερευνών από την αρχή:

23,597,603

Τύποι Ερωτήσεων/Περιεχόμενο Έρευνας Business+ Unlimited
Ερώτηση πολλαπλής επιλογής (μία σωστή απάντηση)
Ερώτηση πολλαπλής επιλογής (καμμία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις)
Ερώτηση ελεύθερου κειμένου (γράφεται μια σωστή απάντηση)
Osgood-κλίμακα (Κλίμακα με μετρητή μερών)
Κλίμακα Κλίσης
Ερωτήσεις ελευθέρου κειμένου (γράφονται πολλαπλές σωστές απαντήσεις)
Προσθέστε οδηγίες
Δημοσίευση ως Φόρμες
Προσθέστε Εικόνες
Προσθέστε Αρχεία Ήχου (χρειάζεται Flash player)
Πρότυπα
Λειτουργία και Σχεδιασμός Business+ Unlimited
Εξατομικευμένο Λογότυπο
Μεγένθυση κειμένου
Ρύθμιση χρώματος με ένα κλικ
Επαγγελματική Υποστήριξη CSS
Εξατομικευμένη σελίδα καλωσορίσματος
Εξατομικευμένη ευχαριστήρια σελίδα
Παράλειψη-Λογική
Αυτόματη Περίληψη
SMS-IN Λειτουργικότητα
Διανομή Business+ Unlimited
Email
SMS
Σύνδεσμος Ιστού / Κινητού
Κωδικός QR
Facebook
Examinare API
Εισαγωγή Ερωτηθέντων από το Excel
Εφαρμογές Κινητού API
Pop-up Προσκλήσεις
Έκθεση αποτελεσμάτων Business+ Unlimited
Αποτελέσματα στην οθόνη
Cross-Tabulation
Ακατέργαστη Εξαγωγή Δεδομένων
Excel
Word
PDF
SPSS
Ασφάλεια Business+ Unlimited
Κρυπτογράφηση SSL
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Mobile SSL
Ανώνυμα Cookies
24/7/365 Παρακολούθηση
Δυνατότητες Δημοσκοπήσεων Business+ Unlimited
Ψηφοφορία μέσω Ιστοσελίδας
Ψηφοφορία μέσω SMS
Ψηφοφορία μέσω twitter
Άμεσα αποτελέσματα
Εξαγωγή αποτελεσμάτων στο Excel
Μπλοκάρισμα IP  
Υποστήριξη Business+ Unlimited
English, Swedish, Ukrainian & Russian
Υποστήριξη μέσω Email
Υποστήριξη μέσω Ζωντανής Συνομιλίας
Υποστήριξη μέσω Τηλεφώνου
Developer Support  
Integration Support  
Γλώσσα έρευνας Business+ Unlimited
Κωδικοποίηση UTF-8
LTR & RTL
()
SE Swedish (Svenska)
US English US (English US)
GB English UK (English UK)
DE German (Deutsch)
IT Italian (Italiano)
NO Norweigan (Norsk)
DK Danish (Dansk)
FI Finnish (Suomi)
NL Dutch (Nederlands)
FR French (Français)
ES Spanish (Español)
TH Thai (ไทย)
JP Japanese (日本語)
CN Simplified Chinese (简体中文)
AE Arabic (العربية)
RU Russian (Русский)
PT Portuguese (Português)
BR Portoguese Brazil (Portuguese BRAZIL)
IN Hindi (हिंदी)
PH Filipino (Tagalog)
PL Polish (Polski)
IL Hebrew (עברית)
UA Ukrainian (Українська)
GR Greek (Ελληνικα)
TR Turkish (Türkçe)
MK Macedonian (Македонски)
IS Icelandic (Icelandic)
LT Lithuanian (Lietuvos)
CZ Czech (Czech)
ZA Afrikaans (Afrikaans)
EE Estonian (Estonian)
KE Swahili (Swahili)
MM Burmese (မြန်မာစာ)
KR Korean (한국의)
RS Serbian (Cрпски)
ID Indonesian (Bahasa Indonesia)