Επικοινωνήστε με την Examinare

Κεντρικά γραφεία στο Kristianstad, Σουηδία.

Τα κεντρικά μας γραφεία στο Kristianstad είναι όπουβρίσκονται οι διαχειριστές και οι διευθυντές του λογαριασμού μας.

Η Examinare AB βρίσκεται στο Krinova Science Park από τηνίδρυσή της.

Ο κύριος διευθυντής τηςExaminare είναι ο Daniel Kroon και παίζει σημαντικό ρόλο στις τεχνικές καιτεχνικές επαφές.

Examinare

Διεύθυνση
Examinare AB
Krinova Science Park
SE-29139 Kristianstad
Sweden

Αριθμός Εταιρίας
SE-556773-2598

Η Examinare AB είναι ιδιωτική εταιρία

Examinare Europe

Daniel Kroon
Senior Examinare Consultant Founder/CEO
Mike Verpuchinskiy
Project Manager / Senior Examinare Consultant Specialist Russia/Ukraine
Martin Persson
Senior Analyst Scandinavia / Europe

Examinare Asia

Jurich Bitco
Examinare Consultant Philippines/Australia
Celine Cruz
Brand Design Expert Asia

Examinare Scale

Goran Dimchevski
Server Tech Southeast Europe
Ia Coca
Content Writing Expert Asia
Olof Brodén
Ecommerce Expert / Sales Consultant