Examinare special solutions for educational institutions.


Examinare Student Edition.

Utdannelsesprosessen er alltid full av ikke-standardiserte oppgaver, stramme tidsfrister og mangel på assistanse. Vi har lang erfaring med denne prosessen, og vårt arbeid med Examinare undersøkelsesverktøy for studenter og lærere er basert på denne erfaringen.Opprett og start opptil to individduelle undersøkelser med ubegrensede svar, mottakere og alle tilgjengelige undersøkelsesfunksjoner. Få rask profesjonell hjelp til å jobbe med undersøkelsesverktøyet fra supportteamet vårt via chat eller e-post. Alt du trenger er inkludert i vår 3 måneders studentversjon.

Les mer

Examinare Teacher Edition.

Create simultaneously as many surveys as you need with unlimited answers and all survey features you would ever need available. Get fast professional help in working with the survey tool from our support team by online chat or email.

Les mer

Examinare Faculty Edition.

Med Examinare fakultetsprogram kan alle dine studenter og lærere ta fordel av å bruke det samme systemet. Betal for det skolen din bruker i form av student- og lærerstatning.Kontroller alle kontoene dine i administrasjonskonsollen for campus.

Les mer