Приматели


Можете да ја исконтактирате Вашата публика преку сите можни канали за комуникација, како електрични уреди, веб страни или стандардна телефонска линија. Во зависност од спецификите на целната публика и Вашите бизнис цели, анкетите што ги испраќате може да бидат приватни или јавни.

Приматели

Можете да ја исконтактирате Вашата публика преку сите можни канали за комуникација, како електрични уреди, веб страни или стандардна телефонска линија. Во зависност од спецификите на целната публика и Вашите бизнис цели, анкетите што ги испраќате може да бидат приватни или јавни.

Приватни анкети и прашалници.

Користејќи ја функционалноста на приватните анкети, можете да испраќате покани до примателите преку личен e-mail или мобилен. Секоја покана ќе содржи персонален линк, а анкетната алатка на Examinare ќе се погрижи ниеден примател да не одговори два пати. Одговорите од приватната анкета може да се сведат до личноста која одговара, но може остане 100% анонимна во крајните извештаи.