Welcome to...

Examinare, компанијата за коментари.

Examinare, компанијата за коментари.

АНКЕТИ ЗА ЗАДОВОЛСТВО НА ВРАБОТЕНИТЕ

Задоволните вработени придонесуваат кон зголемена продуктивност, поголем профит и одлична репутација на Вашиот бизнис. Доколку сакате да ги контролирате вклученоста и мотивацијата на Вашите вработени, ние Ви стоиме на располагање при организирање на анкетите што ќе Ви ги овозможат следниве придобивки:

 • Истакнување на можности и закани со коишто компанијата краткорочно се соочува.
 • Навременото обраќање кон потребите на вработените, ресурсите или алатките ќе резултира во зголемена продуктивност и гордост кон нивната работа.
 • Вклученоста на вработените се зголемува преку собирање и систематизирање на идеи и можности кои се однесуваат на различни аспекти од процесот на работење. Соодветна подлога за континуирана промена и спроведување на иницијативите на компанијата.
 • Информации за тоа како успешните работници би сакале да бидат наградени, нивниот став и коментари за постоечките бонус програми.
 • Покажете им на Вашите вработени дека се грижите за нив.
 • Информации за идни политики и стратегии.

Прочитај повеќе

ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ПАЗАРОТ

Доколку сакате да започнете со Вашиот бизнис, да отворите нов пазар за истиот или континуриано да развиете силни продажни стратегии, можеби ќе сакате да спроведете истражување на пазарот. Оваа услуга ја нудиме за различни типови на бизнис, уште од 2006 година. Како дополнување за идентификација на Вашите идеални муштерии, истражување на нови можности за Вашите продукти на пазарот и зголемување на продажбата, нашите професионалци за истражување на пазарот ќе Ви ги овозможат следниве податоци:

 • Ниво на побарувачка за Вашиот продукт/услуга
 • Посакуван изглед, вкус, функционалност на Вашиот продукт.
 • Профил на Вашиот потенцијален потрошувач (возраст, род, професија, приход).
 • Најефективната цена за Вашиот продукт/услуга.
 • Предности и маани на конкурентните понуди на пазарот.
 • Можни реакции на конзументите за планирани промени што треба да се разгледаат, цени или можности на Вашите продукти.
 • Прикажан квантитет на продажби.
Прочитај повеќе