Respondenci


Do respondentów można dotrzeć poprzez wszelkie dostępne kanały komunikacji, na przykład urządzenia elektroniczne czy strony internetowe, lub telefonicznie. W zależności od charakterystyki odbiorców docelowych oraz celów klienta, tworzone ankiety mogą mieć charakter publiczny lub prywatny.

Respondenci

Do respondentów można dotrzeć poprzez wszelkie dostępne kanały komunikacji, na przykład urządzenia elektroniczne czy strony internetowe, lub telefonicznie. W zależności od charakterystyki odbiorców docelowych oraz celów klienta, tworzone ankiety mogą mieć charakter publiczny lub prywatny.

Ankiety i kwestionariusze prywatne.

W ramach ankiet prywatnych zaproszenia do udziału w ankiecie można wysyłać do respondentów na prywatne adresy e-mail lub telefony komórkowe. Każde zaproszenie zawiera unikalny odnośnik, natomiast narzędzie Examinare pozwala zapobiec dublowaniu się odpowiedzi tego samego respondenta. W przypadku ankiet prywatnych można sprawdzić, jaką odpowiedź udzielił dany respondent, jednakże raport końcowy można wygenerować w taki sposób, aby wszelkie dane miały charakter anonimowy.