Παραλήπτες


Μπορείτε να φτάσετε στους αποδέκτες σας με πολλά κανάλια επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, ιστοσελίδες ή τηλεφωνικές γραμμές. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κοινού και των επιχειρηματικών σας στόχων, οι έρευνες μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές.

Παραλήπτες

Μπορείτε να φτάσετε στους αποδέκτες σας με πολλά κανάλια επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικές συσκευές, ιστοσελίδες ή τηλεφωνικές γραμμές. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κοινού και των επιχειρηματικών σας στόχων, οι έρευνες μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές.

Ιδιωτικές έρευνες & ερωτηματολόγια.

Χρησιμοποιώντας την επιλογή ιδιωτικών ερευνών μπορείτε να στείλετε e-mail ή να καλέσετε τηλεφωνικά τους αποδέκτες. Κάθε πρόσκληση θα έχει έναν προσωπικό σύνδεσμο και το Εργαλείο Έρευνας Examinare θα φροντίσει ώστε κανένας αποδέκτης να μην απαντήσει δύο φορές. Οι απαντήσεις μπορούν να αποδοθούν στον αποδέκτη ή να είναι 100% ανώνυμες στην τελική αναφορά.