Respondenter


Du kan nå ut til målgruppen gjennom alle mulige kommunikasjonskanaler, slik elektroniske enheter, nettsider eller på vanlig telefon. Avhengig av målgruppens egenskaper og dine forretningsmål kan undersøkelsene du sender være enten offentlige eller private.

Respondenter

Du kan nå ut til målgruppen gjennom alle mulige kommunikasjonskanaler, slik elektroniske enheter, nettsider eller på vanlig telefon. Avhengig av målgruppens egenskaper og dine forretningsmål kan undersøkelsene du sender være enten offentlige eller private.

Private undersøkelser & spørreskjemaer.

Ved å bruke funksjonen for private undersøkelser kan du sende ut personlige e-post eller mobilinvitasjoner til respondentene. Hver invitasjonen har en personlig lenke og undersøkelsesverktøyet Examinare sørger for at ikke respondenter svarer dobbelt. Alle svar fra private undersøkelser kan spores tilbake til personene som svarte i undersøkelsen, men kan gjøres 100% anonyme i sluttrapporter.