ผู้ตอบแบบสำรวจ


คุณสามารถส่งแบบสำรวจความคิดเห็นไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้รับได้หลายช่องทาง ไม่ว่าผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิก  เว็บไซต์หรือผ่านทางโทรศัพท์บ้านก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ในการสำรวจนั้นคืออะไรหรือเป้าหมายในการทำธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกส่งแบบสำรวจได้ทั้งแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัวก็ได้

ผู้ตอบแบบสำรวจ

คุณสามารถส่งแบบสำรวจความคิดเห็นไปยังกลุ่มเป้าหมายผู้รับได้หลายช่องทาง ไม่ว่าผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิก  เว็บไซต์หรือผ่านทางโทรศัพท์บ้านก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ในการสำรวจนั้นคืออะไรหรือเป้าหมายในการทำธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกส่งแบบสำรวจได้ทั้งแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัวก็ได้

แบบสำรวจและแบบสอบถามส่วนตัว

เมื่อคุณเลือกสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นแบบส่วนตัว ดังนั้นคุณจะต้องทำการส่งแบบสำรวจไปยังผู้ตอบแบบสำรวจผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวเพื่อเชื้อเชิญให้ร่วมตอบสำรวจเป็นการส่วนตัวเป็นรายบุคคล โดยระบบ Examinare Survey Tool จะสร้างลิงค์สำหรับผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละบุคคลเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบทำการส่งแบบสำรวจซ้ำ และคำตอบในแบบสำรวจแต่ละชุดย่อมเชื่อมโยงไปถึงผู้ตอบสำรวจแต่ละราย แต่ทั้งนี้เราก็สามารถตั้งค่าให้สำรวจแต่ละชุดได้รับการรายงานผลแบบนิรนามได้เช่นกัน