Examinare

Поштенска адреса
Examinare AB
Krinova Science Park
SE-29139 Kristianstad
Sweden

Број на организацијата
SE-556773-2598

Examinare AB е во приватна сопственост.

Examinare

Кредото на Examinare

Веруваме дека нашата примарна обврска е кон нашите корисници, без разлика дали тоа се луѓе кои ќе обезбедуваат коментари или луѓе кои ќе имаат побарувачка од коментари. Како глобален провајдер, ние мораме континуирано да се стремиме кон поедноставување на сите аспекти од нашите услуги како и нивно локализирање и унапредување според променливите потреби на нашите корисници.

Мораме да се стремиме кон тоа да ги исполниме сите потреби на потрошувачите преку унапредување на инетграцијата помеѓу нашите услуги и апликациите од 3то лице и преку креирање на екстерни решенија кои ќе ги премостат денешнината и иднината. Би сакале да Ве водиме низ идните авантури преку глобално собирање на коментари.

Examinare- да се истражат, унапредат и снабдат коментари, а корисниците да останат во нашиот фокус.

Price Quotation

Price Quotation

Find out how Examinare can help you! One of our Examinare experts will contact you shortly to discuss your needs and how you can benefit from Examinare Solutions.

Fill in the form and we will contact you shortly.

Компанија *

Име *

Телефонски број (Пример: +46700000000) *

E-mail адреса *

Опишете ја услугата којашто би сакале да Ви ја овозможиме.(Откако e-mail пораката ќе биде примена, Вие ќе можете да прикачите датотеки кон email адресата што ќе биде креирана)

Проценет буџет
(Приближна цифра со валута) *

Анти-спам прашање

5+3= *

Newsletters from Examinare