Primaoci


Možete dopreti do svoje publike putem svih mogućih kanala komunikacije, kao što su električni uređaji, veb-sajtovi ili standardne telefonske linije. U zavisnosti od naročitosti ciljne publike i vaših poslovnih ciljeva, ankete koje šaljete mogu biti javne ili privatne.

Primaoci

Možete dopreti do svoje publike putem svih mogućih kanala komunikacije, kao što su električni uređaji, veb-sajtovi ili standardne telefonske linije. U zavisnosti od naročitosti ciljne publike i vaših poslovnih ciljeva, ankete koje šaljete mogu biti javne ili privatne.

Privatne ankete i upitnici.

Korišćenjem funkcionalnosti privatne ankete možete poslati lični imejl ili telefonski poziv svojim primalacima. Svaki poziv će sadržati lični link i Examinare anketni alat će biti siguran da nijedan primalac ne odgovara duplo. Svi odgovori sa privatne ankete mogu biti povezani sa osobom koja rešava anketu, ali mogu biti napravljeni 100% anonimno u krajnjim izveštajima.