RECIPIENTS


Maaari mong makontak ang iyong madla sa pamamagitan ng lahat ng posibleng mga channel ng komunikasyon, tulad ng mga electronic device, mga website o standard phone line. Depende sa mga kakaiba ng target audience at layunin ng iyong negosyo, ang mga survey na iyong ipapadala ay maaaring pampubliko o pribado.

RECIPIENTS

Maaari mong makontak ang iyong madla sa pamamagitan ng lahat ng posibleng mga channel ng komunikasyon, tulad ng mga electronic device, mga website o standard phone line.
Depende sa mga kakaiba ng target audience at layunin ng iyong negosyo, ang mga survey na iyong ipapadala ay maaaring pampubliko o pribado.

Pribadong survey at mga questionnaire.

Sa pamamagitan ng paggamit ng pribadong survey functionality, maaari kang magpadala ng mga personal na e-mail o mga imbitasyon sa cell phone sa iyong mga recipients. Ang bawat imbitasyon ay magkakaroon ng isang personal na link at ang Examinare Survey Tool ay titiyakin na walang mga sagot ang tatanggap na doble. Ang lahat ng mga sagot mula sa isang pribadong survey ay maaaring ma-trace sa (mga) taong sumasagot sa survey, ngunit maaaring gawing 100% anonymous sa mga final reports.