Create Surveys and share them on Facebook and Social Media.

Со нашиот Facebook приклучок можете лесно да испраќате анкети кои ќе бидат редистрибуирани низ светот.

  • Прашај ја публиката на најголемата социјална мрежа во светот.
  • Добиј ги нјезините мислења, допаѓања и недопаѓања.
  • Добиј резултати во флексибилен, удобен формат и комбинирај ги со други комуникациски канали.

Активирање со едно кликнување.

Со само едно кликнување може да ја активирате Анкетата/Прашалникот на Facebook. Потоа можете да го распространите линкот со една објава или реклама на Facebook. Примателите одговараат директно на Facebook без да го напуштат профилот. Со помош на приклучокот во одговорите на анкетата се добиваат податоци за родот на примателите како и демографски податоци.

Позадинско споделување на податоци за контакти.

Сите приматели кои ќе одлучат да одговорат на Facebook Прашалникот/Анкетата ќе споделат податоци со вашиот профил на Examinare, како Пол, Држава и многу повеќе. На овој начин ќе може да ги анализирате резултатите врз основа на споделената информација. Од примателите ќе биде побарана дозвола за споделување на нивните податоци пред да пристапат до Прашалникот.

Квалитативни и квантитативни податоци?


Facebook Анкетите стануваат се попопуларни. Но постојано се појавуваат нови начини за добивање на квалитативни податоци. Доколку имате потреба од индивидуално решение или работите на некаков посебен проект за кој ви треба помош, обидете се со наите Корпоративни услуги. Нашите експерти се секогаш тука да Ви помогнат.

Facebook прашалниците обично овозможуваат огромен број на квантитативни податоци.

Facebook се користи од многу луѓе ширум светот и тоа го прави моќна алатка за собирање на квантитативни податоци. Се разбира, тоа исто така ќе помогне со квантитативните податоци доколку кампањата Ви е насочена кон вистинските луѓе.