Προσωπικός λογαριασμός
17 EUR
Τιμή/μήνας
  • Απεριόριστες απαντήσεις, δημοσκοπήσεις και παραλήπτες
  • Δημοσίευση 2 ερευνών ταυτόχρονα
  • Βιβλιοθήκη προκατασκευασμένων προτύπων
  • Μόνο υποστήριξη μέσω email
  • 1 Διοικητικός χρήστης
  • Δεν είναι δυνατή η προσθήκη επιπλέον χρηστών
  • Λάβετε 10% της ετήσιας συνδρομής


Τα στοιχεία σας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

το email σας
Πρέπει να δεχθείτε τη συμφωνία. Με το να το κάνετε αυτό θα επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις λεπτομέρειες της σύμβασης
 Examinare General Terms of Service Agreement
 Privacy Policy, GDPR, Integrity & Security