Έκδοση καθηγητών
90 EUR
  • Απεριόριστες απαντήσεις, δημοσκοπήσεις και παραλήπτες
  • Δημοσίευση απεριόριστου ποσού ερευνών
  • Βιβλιοθήκη προκατασκευασμένων προτύπων
  • Υποστήριξη μέσω email
  • Υποστήριξη ζωντανής συνομιλίας
  • Examinare λειτουργίες & Ενσωματώσεις
  • 1 Διοικητικός χρήστης
  • Δεν είναι δυνατή η προσθήκη επιπλέον χρηστών
  • Πρόσβαση στο API Examinare
  • Ετήσια συνδρομή


Τα στοιχεία σας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

το email σας
Πρέπει να δεχθείτε τη συμφωνία. Με το να το κάνετε αυτό θα επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις λεπτομέρειες της σύμβασης
 Examinare General Terms of Service Agreement
 Privacy Policy, GDPR, Integrity & Security