Επαγγελματικός λογαριασμός
26 EUR
Τιμή/μήνας
  • Δοκιμή για 7 ημέρες
  • Απεριόριστες απαντήσεις, δημοσκοπήσεις & παραλήπτες
  • Δημοσίευση 3 ερευνών ταυτόχρονα
  • Βιβλιοθήκη προκατασκευασμένων προτύπων
  • Υποστήριξη μέσω email
  • Υποστήριξη ζωντανής συνομιλίας
  • Τηλεφωνική υποστήριξη
  • 1 Διοικητικός χρήστης
  • Πρόσθετοι χρήστες με έκπτωση 50%
  • Λάβετε 10% της ετήσιας συνδρομής


Τα στοιχεία σας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

το email σας
Πρέπει να δεχθείτε τη συμφωνία. Με το να το κάνετε αυτό θα επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις λεπτομέρειες της σύμβασης
 Examinare General Terms of Service Agreement
 Privacy Policy, GDPR, Integrity & Security