Λογαριασμός προγραμματιστή
99 EUR
  • Απεριόριστες απαντήσεις, δημοσκοπήσεις & παραλήπτες
  • Δημοσιεύστε 1 έρευνα ταυτόχρονα
  • Βιβλιοθήκη έτοιμων προτύπων
  • Υποστήριξη μόνο μέσω email
  • Ετήσια συνδρομή
  • Examinare API πρόσβαση
  • Όχι για εμπορική χρήση


Τα στοιχεία σας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

το email σας
Πρέπει να δεχθείτε τη συμφωνία. Με το να το κάνετε αυτό θα επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις λεπτομέρειες της σύμβασης
 Examinare General Terms of Service Agreement
 Privacy Policy, GDPR, Integrity & Security