Welcome to...

တုံ႔ျပန္ခ်က္စစ္တမ္းမ်ားကိုကြ်မ္းက်င္တဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ႕ Eaxminare ။

တုံ႔ျပန္ခ်က္စစ္တမ္းမ်ားကိုကြ်မ္းက်င္တဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ႕ Eaxminare ။

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္မတူညီေသာေျဖရွင္းခ်က္မ်ား

၀န္ထမ္းမ်ား စိတ္ေက်နပ္ ဆိုင္ရာ စစ္တမ္းမ်ား

အလုပ္သမားေတြဘက္မွေက်နပ္ေနရင္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားပိုမုိျမင့္တတ္လာျပီး သင့္စီပြားေရးအတြက္ေကာင္းမြန္တဲ့ဂုဏ္သတင္းနဲ႕ပိုမိုျမင့္မားတဲ့အက်ိဳးအျမတ္ေတြရရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ သင့္အလုပ္သမားေတြရဲ့အလုပ္လုပ္ခ်င္မႈေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဘက္ကေနျပီးသင့္ကိုေအာက္ပါအက်ိဳးအျမတ္ေတြေပးႏိုင္မယ့္ စစ္တမ္းေတြကိုဂုဏ္ယူစြာနဲ႔ထုတ္လုပ္ဖန္တီးေပးသြားမွာပါ။ သင္ရရွိမယ့္အက်ိဳးျမတ္ေတြကေတာ့

 • လတ္တေလာသင့္ ကုမၸဏီကၾကဳံေတြ႔ေနရတဲ့ျပႆနာေတြနဲ႕အခြင့္အေရးေတြကိုရွင္းလင္းစြာျမင္ႏိုင္ျခင္း
 • အလုပ္သမားေတြရဲ႕အလုပ္အေပၚထားရွိတဲ႕ေစတနာနဲ႕ဂုဏ္ေတြတုိးတက္လာေစႏိုင္တဲ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ကိရိယာသုိ႕မဟုတ္အရင္းအျမစ္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း
 • အလုပ္ေတြအေပၚအလုပ္သမားေတြရဲ႕အၾကံအဥာဏ္မ်ား သေဘာထားမ်ားကိူစုေဆာင္းသိမ္းဆည္းျပီး အလုပ္သမားမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ကုမၸဏီရဲ့ ဦးတည္မႈႏွင့္အဆက္မျပတ္ေစေသာေျပာင္းလဲမႈေတြကိုတိုးခ်ဲ႔ႏိုင္ျခင္း.
 • ေအာင္ျမင္တဲ့အလုပ္သမားေတြကိုဆုခ်ႏိုင္ရန္အခ်က္အလက္ေတြရယူႏိုင္ျခင္းႏွင့္လက္ရွိ ရွိေနေသာ ေဘာနပ္စ္စနစ္မ်ားအေပၚသူတိုရဲ႕သေဘာထားမ်ားေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကိုသိရွိႏိုင္ျခင္း
 • သင့္အလုပ္သမားမ်ားကိုသင့္ဘက္ကဂရုစိုက္ေၾကာင္းသိရွိေစႏိုင္ျခင္း
 • အနာဂတ္အတြက္လုပ္ငန္းစဥ္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္အခ်က္အလက္မ်ားရရွိႏိုင္ျခင္း.

တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

ေစ်းကြက္ သုေတသန

သင့္စီးပြားေရးကိုစတင္လိုလွ်င္ ထိုစီးပြားေရးအတြက္ေစ်းကြက္အသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ပါ။ သို႕မဟုတ္ ခိုင္ခံ့ေသခ်ာတဲ့ေရာင္း၀ယ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအဆက္မျပတ္ဖန္တီးပါ။ သင့္အေနနဲ႕ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကိုလဲစုံစမ္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ဖို႔စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကေနျပီေတာ့ဒီ၀န္ေဆာင္မႈကိုစီးပြားေရးစနစ္အမ်ဳိးမ်ိဳးတို႔အတြက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းကစျပီး၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့တာပါ။ သင့္အတြက္ အဆင္ေျပႏိုင္မယ့္ သုးံစြဲသူေတြကိုရွာေဖြေပးျခင္းသာမကပဲ သင့္ကုန္ပစၥည္းေတြအတြက္ေရာင္းအားတတ္ေစႏိုင္မယ့္အခြင့္အလမ္းေတြကိုရွာေဖြေပးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အထူးကြ်မ္းက်င္တဲ့စီးပြားေရးေစ်းကြက္စုံစမ္းေလ႕လာသူေတြဟာ သင့္ကိုေအာက္ပါအခ်က္အလက္ေတြကိုျပန္လည္ေပးပို႕ႏိုင္မွာပါ။

 • သင့္၀န္ေဆာင္မႈသို႕မဟုတ္သင့္ရဲ႕ကုန္ပစၥည္းရဲ႕၀ယ္လိုအား.
 • သင့္ကုန္ပစၥည္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့ပုံစံ၊ အရသာ ႏွင့္အသုံး၀င္ပုံ
 • သင့္သုံးစြဲသူျဖစ္လာႏိုင္တဲ့သူရဲ႕ေနာက္ခံအခ်က္အလက္ ( အသက္၊ လိင္၊ အလုပ္အကုိင္၊ ၀င္ေငြ)
 • သင့္၀န္ေဆာင္မႈ သို႕မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းအတြက္အဆင္ေျပမည့္ေစ်းႏႈန္းတန္ဖိုး
 • ေစ်းကြက္တြင္းရွိတဲ့ျပိဳင္ဖက္ေတြရဲ႕စီမံခ်က္ေတြရဲ႕အားသာခ်က္အားနည္းခ်က္မ်ား
 • သင္စီမံထားတဲ့ထုတ္ကုန္ရဲ့ ပုံသဏၭာန္၊ ေစ်းႏႈန္းနဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ေျပာင္းလဲမႈေတြအေပၚျဖစ္ႏိုင္တဲ့သုံးစြဲသူရဲ႕တုန္႔ျပန္မႈ
 • ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာအေရအတြက္
ထပ္မံဖတ္ရုပါ။

Boka

ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။

Free Quotation
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႔ Whitebook ကုိဒီကေနေဒါင္းလုဒ္ဆြဲလိုက္ပါ။