ยินดีต้อนรับสู่...

Examinare คือบริษัทสำรวจความคิดเห็น

Examinare คือบริษัทสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกจ้าง

ลูกค้าที่พึงพอใจกับที่ทำงานนำมาสู่ผลงานที่เพิ่มมากขึ้น สร้างกำไรมากยิ่งขึ้นและก่อให้บริษัทของคุณมีชื่อเสียงในทางที่ดี ถ้าคุณอยากบริหารการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการทำงานของลูกจ้าง เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือผ่านเครื่องมือการทำสำรวจที่เหมาะสม ซึ่งคุณยังจะได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้กลับมาด้วย:

 • สามารถระบุโอกาสและข้อตกลงที่บริษัทได้รับในช่วงเวลาสั้น ๆ
 • เข้าถึงความต้องการ ทรัพยากรและอุปกรณ์ที่ลูกจ้างต้องการได้ทันท่วงที ทำให้การทำงานของลูกจ้างไม่สะดุดและมีความภาคภูมิใจในผลงานมากขึ้น
 • เพิ่มความร่วมมือของลูกจ้างโดยการระดมและจัดระเบียนความคิดและไอเดียต่อขั้นตอนการทำงาน พื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและการเริ่มต้นกิจการของบริษัท
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการต่อความสำเร็จที่คนทำงานคาดหวัง สถานะของทัศนคติและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการจ่ายโบนัสของบริษัท
 • แสดงให้ลูกจ้างเห็นว่าคุณใส่ใจพวกเขา
 • ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนโยบายและยุทธวิธีในการทำงานในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การวิจัยตลาด

ถ้าคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจ เปิดตลาดใหม่ ๆ ให้แก่ธุรกิจหรือต้องการพัฒนายุทธวิธีการขายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น คุณควรต้องทำการวิวัยตลาดก่อน เรามีประสบการณ์ในการทำวิจัยตลาดสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ในหลากหลายแวดวงตั้งแต่ปีค.ศ. 2006 ข้อสำคัญสำหรับการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในฝัน การเข้าถึงพื้นที่ทางตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ของคุณและเพิ่มยอดการขาย ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยตลาดของเราจะช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ได้:

 • ขนาดอุปสงค์สำหรับผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ

 • ภาพลักษณ์ รสนิยมและการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณที่ต้องการ
 • ข้อมูลลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ (อายุ, เพศ, อาชีพ, รายได้)
 • ราคาที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ
 • จุดแข็งและจุดอ่อนในการแข่งขันทางตลาด
 • ปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากการเปลี่ยนรูปโฉม ราคาหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ของคุณ
 • ขนาดของยอดขายที่คุณตั้งเป้า
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม