Välkommen till...

Marknadsundersökningsföretaget Examinare!

Marknadsundersökningsföretaget Examinare!

Medarbetarundersökningar

Nöjda medarbetare leder till ökad produktivitet, högre vinster och gott rykte för ert företag. Om ni vill styra och förbättra engagemang och motivation av anställda. Vi hjälper dig att organisera rätt typer av undersökningar, som ger er följande fördelar:

 • Lyfta fram kortsiktiga möjligheter och konkurrenshot.
 • Tid att ta itu med personal behov, resurser och verktyg. Skapa mer produktivitet och lojalitet.
 • Öka inflytande genom att samla in nya idéer och åsikter om olika aspekter av arbetsprocessen. Grunden till kontinuerliga förändringar och formning av bolagets nytänkande.
 • Information om hur framgångsrika arbetstagare kan belönas, status av deras attityd och kommentarer till existerande bonusprogram.
 • Visa dina arbetare att du bryr dig!
 • Information om framtida policies och företagsstrategier.

Läs mer

Marknadsundersökning

Om du vill starta ditt företag, öppna nya marknader för det eller ständigt utveckla starka försäljningsstrategier, borde du bedriva marknadsundersökning. Vi förser denna tjänst för olika typer av verksamheter sedan 2006. Förutom att identifiera dina ideala kunder, utforska nya möjligheter för dina produkter på marknaden och öka försäljningen kommer våra marknadsundersökningar att ge dig följande matnyttiga uppgifter:

 • Nivå på efterfrågan på din produkt / tjänst.
 • Önskat utseende, smak, funktionalitet för din produkt.
 • Uppgifter om din potentiella konsumentgrupp (ålder, kön, yrke, inkomst).
 • Bästa effektiva priset för din produkt / tjänst.
 • Fördelar och nackdelar med konkurrentförslag på marknaden.
 • Eventuella reaktioner från konsumenterna om planerade förändringar av dina produkters utseende, pris eller egenskaper.
 • Prognostiserad försäljningsvolym.
 • Läs mer