Kvalitativ medarbetarenkät till ett fast pris.

2022-02-01

Examinare har sedan 2006 har hämtat in över 26 miljoner enkätsvar, stor del av dessa svar har varit ifrån medarbetarenkäter. Efter så lång erfarenhet har vi blivit mästare på att skapa bra medarbetarenkäter och erbjuder nu alla företag ett fastpris per anställd. Prismodellen är helt unik i branschen och prissättningen gör en rättvis prismodell även så att de mindre företagen med färre än 25 anställda också ska ha råd med en medarbetarenkät.

Medarbetarenkäten skapas anpassad till era anställdas IT-vana och skickas ut via mail/sms. Vi kan även samla in era svar på medarbetarenkäten via telefon. Allt inkluderas i priset ni får vid offertförfrågan och baseras på er verksamhet och antal anställda.

Beräkning av resultat av er medarbetarenkät.

Vi skapar en unik rapport till varje medarbetarenkät och innehållet av rapporten reflekterar er verksamhet i form av ledarskap, samhörighet, nöjdhet samt reflektioner angående framtida anställning hos er. Vi lämnar aldrig ut uppgifter som kan identifiera en enskild anställd utan vi fungerar som ett filter mellan ledningsgrupp och anställd. På detta sätt får ni även fler och ärliga svar.

Den enskilda anställdes integritet i våra medarbetarenkäter.

Vi skapar och skickar ut samtliga enkäter direkt till den enskilde mottagaren. Vi kan i vårt system se vem som har svarat vad men lämnar inte ut denna typ av direktuppgift till ledningsgrupp eller chef. Vi ser till att den enskilde mottagarens uppgifter hålls inne i systemet endast och visas inte i analyserna.

Utskick av medarbetarenkät.

Vi skickar ut via E-mail och SMS till varje enskild mottagare, i många fall finns inte mail tillgängligt men då skickar vi ut via SMS. I de fall det skickas ut via både SMS och e-post kan den enskilde endast svara en gång. Medarbetaren kan börja svara via SMS och sedan fortsätta via e-post. I våra system är det inte möjligt att få dubbelröster registrerade per mottagare.

Examinares prismodell för en prisvärd medarbetarenkät.

Vi på Examinare kalkylerar ert pris baserat på antal anställda, bransch samt vilken genomsnittlig utbildningsnivå era anställda har. Därefter får du en offert giltig i 15 dagar som ni kan acceptera via online signering. I vissa fall görs en kort 15 minuter intervju via telefon.

Den här artikeln handlar om våra företagstjänster.
Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

Läs mer

Kontakta Examinare

08-559 26 800


Offertförfrågan

Offertförfrågan

Ta reda på hur Examinare kan hjälpa dig! En av våra Examinare-experter kommer att kontakta dig inom kort för att diskutera dina behov och hur du kan dra nytta av Examinares lösningar.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Företag *

Namn *

Telefon (Till exempel: +46700000000) *

E-post *

Beskriv den tjänst du vill att vi ska tillhandahålla.
(När e-postmeddelandet har mottagits kan du ladda upp filer till biljettmeddelandet som skapas.)

Ungefärlig budget
(Ange ungefärligt och inkludera valuta) *

Anti-spam fråga

1+9= *

Newsletters from Examinare