Enkelt och lättanvänt enkätverktyg för kraftfulla enkäter och undersökningar.

  • Undersökningar, enkäter, snabbröster, undersökningsprojekt och telefonundersökningar.
  • Nå dina mottagare genom den metoden som passar dig bäst.
  • Enkelt att analysera och rapportera.
  • Översatt till mer än 35 språk.
  • Hög datasäkerhet och data-integritet
Read more

Tilläggsmoduler och system till Examinares tjänster.


Automatisk kursutvärdering enkelt och automatiskt.

Examinares Class Evaluator – enkel och automatisk kursutvärdering. Utvärdera dina utbildningar med ett lättanvänt och automatiskt program för kundundersökningar. Class Evaluator kommer packat med konsulttjänster där vi skapar mallar till dina utvärderingar och skapar det smidiga flödet skräddarsytt för ditt företag.Vi gör alla inställningar och enkäter åt dig, om du behöver göra enkäter i mer än en skola, så kan du beställa detta via beställningsprocessen. Vi kan även göra översättningar till dig om du behöver mer än ett språk.

Läs mer

Kundenkäter till kliniker, enkelt och automatiskt.

Examinares Clinic Evaluator hjälper kliniker att förbättra sin kommunikation med patienterna och öka klinikens totala arbetsförmåga.Med Clinic Evaluator har chefer möjlighet att se patientens nöjdhet med kliniken och kvaliteten på tillhandahållna tjänster.

Läs mer

System för leveransuppföljning, enkelt och automatiskt.

Med Examinares Delivery Evaluator vi hjälper dig att utvärdera prestanda i e-handel, vid leverans och vid engångsköp.Delivery Evaluator gör att företagare får redskap att kontrollera kundernas nöjdhet av beställningar, leverans och det övergripande arbetet i företaget.

Läs mer

Kundundersökningar för restauranger, automatiskt och professionellt.

Examinares Food Evaluator, vi hjälper restauranger och andra livsmedelsanläggningar att förutse kundernas behov och betjäna dem bättre.Med Food Evaluator kan chefer kontrollera kunders kundtillfredsställelse och kvaliteten på personaltjänster.

Läs mer

System för SMS-röstning och SMS enkäter skapat för just dig.

Pocket Response ger dig ett antal verktyg för att du ska kunna inhämta feedback på din föreläsning, marknadsföringskampanj eller support.Vårt system ger dig tillgång till och är baserat på det mycket robusta och driftsäkra plattformen Examinare för stora SMS-kampanjer, SMS-enkäter eller SMS-röstningar, både enkelt och prisvärt.

Läs mer

Gästundersökningar för hotell, enkelt och automatiskt.

Skräddarsydda gästundersökningar online för att motverka ryktesspridning för hotellMed Stay Evaluator vet hotellägare vad deras gäster verkligen tycker och agerar på fel för att göra deras kundupplevelse bättre och mer lönsam. Med vårt Online Reputation Management Software samlar vi inte bara in gästfeedback utan skickar också ut gästundersökningar gjorda av riktiga undersökningsproffs. Vi använder inte enkätmallar, vi använder mänsklig kunskap samlad från över 20 års erfarenhet av gästfeedback.

Läs mer

Examinare Gadgets – ditt enkätkiosksystem ifrån Examinare

Med Examinare Gadgets kan du göra om en surfplatta till en enkätkiosk (Survey Kiosk) och få ut det bästa av Examinares enkätverktyg. Du kan utföra marknadsundersökningar genom Examinare Gadgets eller varför inte låta din kund lämna feedback utan att ta upp värdefull tid från era anställda.

Läs mer

Anti-churn med riktiga kundenkäter som konverterar.

Why Cancel – hjälper företag att ta reda på verkliga skäl till avbeställningar och uppsägningar av kontrakt, motverka hög churn rate med vårt enkla verktyg.Why Cancel hjälper företag att förstå hur man blir bättre genom att studera uppsägningar i din verksamhet. Vi hjälper bland annat digitala tidningar, gym, SaaS, energiföretag, internetleverantörer och företag som tillhandahåller abonnemang och tjänster online. Anti-churn och kundinsikter i samma verktyg.

Läs mer

Nå alla med telefonundersökningar ifrån Examinare.

Examinare är inte bara ett kraftfullt enkätverktyg för webbaserade undersökningar, vi stödjer även telefonundersökningar och nu kan du lägga till telefonundersökningsfunktionen till ditt konto. Vårt telefonsystem kan ringa vilket telefonnummer som helst i världen och till mycket konkurrenskraftiga priser. Vi har inga begränsningar på antalet respondenter som kan bli uppringda förutom de begränsningar ni har i ert konto.

Läs mer