Offertförfrågan For Developers Företagstjänster Enkätverktyg +46(0)8-559 26 800 @

Marknadsundersökningar Online

Ifall du vill skapa marknadsundersökningar online är detta en artikel som kommer att hjälpa dig komma igång och vi har även valt att skrida lite knep som vi använder oss av i våra konsulttjänster runt just marknadsundersökningar online. Denna artikel är skriven för att passa alla, även du som inte har skapat några marknadsundersökningar online förut. Vi kommer att börja med grunderna och sedan gå över på mer handfasta tips på hur man kan skapar marknadsundersökningar online.

Tänk på vad du ska använda resultatet till.
Många börjar med att skapa undersökningar utan att planlägga vad resultatet ska användas till, ifall du vill använda undersökningens resultat till att klargöra en nytta med din produkt eller tjänst är det viktigt att du verkligen kartlägger att det finns ett behov. Man kan till exempel börja sin undersökning med, ”Har du lidit av…” (till exempel ifall detta är ett nytt medicinskt preparat eller ”Skulle du köpa….” (Ifall du säljer en befintlig produkt på en befintlig marknad.) Efter denna första fråga är det vanligt att man sätter in en så kallad värderingsfråga och den kan då bestå av till exempel ”Hur mycket skulle du betala för…” med ett antal fasta svarsalternativ. Se upp så att du inte skriver skapar en fråga som är total fritext för det kan göra att du inte får rätt svar på dina marknadsundersökningar online. Tänk på att som man frågar får man alltid sitt svar.

Struktur för marknadsundersökningar online.
När man skapar marknadsundersökningar online är det viktigt att du inte försvårar för dina respondenter. Du måste alltid se till att du bevakar deras intressen på ett bra sätt. Ett sätt att göra detta är att inte skapa mer än en frågeställning per sida. Detta betyder att ifall du skulle till exempel sätta upp 5 frågor per sida så utsätter du dina respondenter för en stress av att de inte har tid. Däremot ifall du sätter upp dina marknadsundersökningar online med en fråga per sida så kan du enkelt se till att du inte utsätter dina respondenter för stress.

Frågor för en marknadsundersökning.
När du skapar frågorna till dina marknadsundersökningar är det viktigt att du inte lägger en värdering eller vrider frågan så att dina respondenter känner sig tvingade att svara på ett speciellt sätt. Det är en av de största svagheterna med de flesta av marknadsundersökningarna på nätet. De innehåller vridna frågor och i slutändan kommer detta att resultera i ett underlag som ej kan hjälpa dig mer än som brevpress.

Hur skapar man marknadsundersökningar online?
Först måste du hitta ett enkätverktyg som låter dig göra bra marknadsundersökningar online med bra support. Du kan direkt släppa tankarna på friverktyg som ej har support annat än via e-post. Att kunna ringa sin leverantör är viktigt och det är även viktigt att du kan lita på din leverantör av enkätverktyg. Ett av enkätverktygen är just Examinare ifrån Examinare AB. Det låter dig skapa marknadsundersökningar online och du kan till och med köpa in respondenter till dina marknadundersökningar.

När du nu har skapat ett konto hos Examinare så kan du direkt börja skapa dina frågor och det går snabbt att jobba i Examinare. Ifall du känner att du behöver hjälp med dina frågor eller tekniken så kontaktar du direkt Examinare via Chatt, Telefon eller E-mail. Telefon är nog det bästa i och med att Support är bäst på telefon men ifall du vill Chatta eller E-posta så kan du givetvis detta.

 

This page in other languages

Examinare Chat

_+

Examinare Chat