Skapa enkäter och dela dem på Facebook och sociala medier

Med vår Facebook plugin kan du enkelt sprida dina enkäter till dina facebook kontakter och följare.

  • Fråga användare i världens största sociala plattform.
  • Ta reda på vad de gillar eller inte gillar, om en idé, ny produkt eller service.
  • Kan kombineras med andra metoder och rapporteras separat.

Aktiveras med ett musklick

När du har skapat din enkät klickar du på Facebook och får enkäten direkt aktiverad för spridning. Vår plugin hämtar även in tillgänglig information som kön, ålder och lokalisering. Mottagarna svarar inuti Facebook och behöver inte öppna en ny sida eller en extern hemsida.

Bakgrundsdata samlas in

Alla mottagare som väljer att svara delar med sig av sin information som kön, land med mera. På det sättet kan du analysera resultatet baserat på denna information och få en ökad inblick i vilka dina följare är och deras åsikter.

Kvalitativ data eller kvantitativ data?


Eftersom Facebook används så pass mycket världen över är det enkelt att få in kvantitativ data. Ifall du istället vill få in kvalitativ data kan vi hjälpa dig genom att våra enkätkonsulter ser över era enkäter och optimerar dessa till ett bättre flöde. Vi kan även analysera enkäterna mer i detalj åt dig. Begär offert idag för bästa lösning.

Facebook enkäter ger normalt en hög andel kvantitativ data

Enkäter via facebook ger oftast en hög andel kvantitativ data men kvalitativ data kan vara mer besvärligt att finna. Det är givetvis även bra att du riktar enkäten till rätt intressegrupper på Facebook.