Airline Service Quality Measurement Service (ASQMS).

ASQAS is more than just a Survey System, a Questionnaire or even a Tabletsystem, it is a partnership between Examinare and your airline. We build your internal and external follow-up flows according to the industry standard you need. 

Ongoing every month you have a market research team that works with you with internal surveys like Employee Satisfaction Surveys, external questionnaires like Customer Satisfaction Surveys, Support Follow-up Questionnaires and Tablets in your Check-in Counter.

More than just a Questionnaire.

With Examinare you will not only get a team of knowledgeable Professionals, planning and the tools according to where you are right now. You also have a monthly communication with your team in Examinare that will plan and conduct your Surveys. Examinare will act as your own Feedback Team.

Benefits on our Airline Service Quality Measurement Service (ASQMS).

Your own Team of Professionals
We create, follow up and write the reports according to measurement points you have.
All technology fees are included
With our ASQMS you are paying for getting results. We solve all the technical setups and planning.
Monthly status meetings
We will work closely together with your company and your Human Resource and Marketing Team.

Trusted Worldwide

Price Quotation

Price Quotation

Find out how Examinare can help you! One of our Examinare experts will contact you shortly to discuss your needs and how you can benefit from Examinare Solutions.

Fill in the form and we will contact you shortly.

Компанија *

Име *

Телефонски број (Пример: +46700000000) *

E-mail адреса *

Опишете ја услугата којашто би сакале да Ви ја овозможиме.(Откако e-mail пораката ќе биде примена, Вие ќе можете да прикачите датотеки кон email адресата што ќе биде креирана)

Проценет буџет
(Приближна цифра со валута) *

Анти-спам прашање

6+3= *

Newsletters from Examinare

Latest News

Системи за коментари за аеродроми


Единственото решени на пазарот кое може да биде секаде спроведено без некакви скапи и посебни интеграции или софтвер.

Не останувајте без значајните коментари за Вашиот аеродром!

Какво беше Вашето искуство со услугата на шалтерот за пријавување? Дали си заминавте со истата насмевка со која што пристигнавте на аеродромот? Како пристигнавте на аердромот? Каков беше превозот до аеродромот? Кои дополнителни услуги би сакале да ги видите внатре во аеродромот?Би го избрале ли овој аеродром повторно? Како би ги оцениле понудените услуги во објектот?

Кои се предностите?

Добијте одговори на прашањата и повеќе од тоа со значителните ИТ инвестиции.
Еве некои од предностите кои ги нуди нашиот систем:

Образец за пријавување кој што е лесен за дистрибуција.

Кога ќе се пријави, патникот ќе треба да му го даде својот телефонски број на персоналот за да добие прашалник.

Исто така, системот ќе постави неколку параметри во позадината што ќе им помогнат на администраторите да видат каква станица го користела образецот во тоа време.

СМС (порака на мобилен телефон) или email покана.

Прашалникот ќе биде испратен на телефонскиот број или email адресата на патникот, а тој ќе може да одговори на истиот кога безбедно ќе пристигне на неговата дестинација.

Доколку патникот не одговори на прашалникот по зададениот број на денови, email потсетникот/ СМС ќе биде автоматски испратен.

Известувањето е посебно дизајнирано за аеродромот.

Известувањето се прави директно во системот и може да биде следено во живо. Резултатите исто така можат да бидат прикажани на ТВ-екрани за информации во централната канцеларија (во живо, се разбира).

Интеграциите се достапни за известување за главниот влез или можат да бидат основани на членови на екипата кои работат на станицата за пријавување.

Прочитај повеќе