SpiderX CMS, the tool for a fast website on your own domain and terms. SpiderX CMS, nástroj pro rychlý web na vaší vlastní doméně a podle vlastních požadavků.

CMS stands for Content Management System, ie content management system and that is what SpiderX is good at. With special functions for each customer, the system beats Wordpress and other systems at the fingertips as all functions used in SpiderX are optimized to be fast. CMS je zkratka pro Content Management System (systém pro správu obsahu), tedy to v čem SpiderX vyniká. Díky speciálním funkcím, které má k dispozici každý z našich klientů, náš systém poráží velká jména jako Wordpress a další – vše je optimalizováno tak, aby byly veškeré funkce rychle a lehce přístupné.

A fast website gives your customers a better experience. Rychlá webová stránka vašim zákazníkům usnadňuje práci.

SpiderX has been developed by developers behind Examinare and for each customer more functions are created which are cheaper to develop than for example, in Wordpress. What distinguishes SpiderX from Wordpress is that Wordpress is a framework full of insecure components that increase loading time instead of lowering it. In some projects, Wordpress is faster and cheaper, but for websiteowners that want a website that works, SpiderX is a better option. SpiderX byl vyvinut vývojáři Examinare. To, co odlišuje SpiderX od Wordpressu, je to, že Wordpress je framework plný nezabezpečených komponentů, které zbytečně zvyšují čas načítání, kdežto náš systém si zakládá efektivitě a rychlosti. V některých projektech je Wordpress možná levnější, ale pro ty, kteří chtějí fungující web, je SpiderX tou doopravdy správnou volbou.

Your website will load much faster with SpiderX CMS. Díky SpiderX CMS se váš web načte mnohem rychleji.

SpiderX is a web experience built from the ground up based on several years of experience. All companies handle their web experience differently depending on what they want to show to their customers. Maybe you want your own login based on Scandinavian mobile BankID, Google login or even a customer login with connection to external services or something else. All these services can be created custom made in SpiderX CMS with high security. SpiderX je vytvořený na základě několikaletých zkušeností. Všechny společnosti zacházejí se svým webem odlišně podle toho, co chtějí ukázat svým zákazníkům. Někdo například chce vlastní přihlášení pomocí skandinávského mobilního BankID, nebo pomocí služeb Google – tyto a mnoho dalších služeb lze vytvořit na zakázku v systému SpiderX.

SpiderX CMS does not use modules or plugins. SpiderX CMS nepoužívá moduly ani pluginy.

SpiderX has no modular system or plugin system that slows down or needs updating. If there are errors in the parts that SpiderX CMS runs then Examinare Scale helps with troubleshooting. If your page's load time increases, we can also step in without you having to sound the alarm and can fix the error so that your website runs faster. Feel free to ask us about our monitoring service. SpiderX nemá žádný plugin systém, který by zpomalil nebo potřeboval aktualizaci. Pokud se vyskytnou chyby v samotném systému, pomůže Examinare Scale. Pokud se doba načítání vaší stránky zvýší, můžeme take vypomoct my, neváhejte nás kontaktovat a dotázat se na naši monitorovací službu.

You do not need to update anything. Nemusíte nic aktualizovat.

Wordpress is world famous for its updates that create problems with themes, plugins and that cause your website to stop working or display error messages that should not be seen by customers. SpiderX CMS does not have such errors. If the problem arises, we will fix them if you have our consulting service for a small yearly fee. Systém Wordpress je dobře známý pro svými aktualizacemi, které častokrát vytvářejí problémy s motivy, pluginy a způsobují, že vaše webové stránky kolikrát přestanou fungovat, nebo že zobrazují chybové zprávy, které by správně neměly. SpiderX CMS ale takové chyby nemá a v případě, že by jakékoliv problémy nastaly, velmi rychle vám je za malý roční poplatek opravíme.

Cenová nabídka

Cenová nabídka

Jak vám Examinare může pomoci? Jeden z našich odborníků vás může v nejbližší době kontaktovat a projednat vaše potřeby.

Vyplňte formulář a navážeme komunikaci.


Společnost *

Jméno *

Telefon (Například: +420000000000) *

E-mail *

Řekněte nám více o službě, kterou chcete abychom Vám poskytli.
(Po obdržení e-mailu můžete nahrát soubory do vytvořeného e-mailu.)

Odhadovaný Rozpočet
(Přibližné číslo a měna) *

Kontrolní Anti-Spamová Otázka

3+5= *

Newsletters from Examinare

Novinky od Examinare Scale