Examinare special solutions for educational institutions.


Examinare Student Edition.

Edukacioni proces je uvek pun nestandardnih zadataka, zbijenih rokova i manjka pomoći. Imamo dugo iskustvo u radu sa ovim procesom i naš rad sa Examinare anketnim alatom za studente i nastavnike je baziran na tom dugačkom iskustvu. Kreirajte i lansirajte do 2 simultane ankete sa neograničenim odgovorima, primaocima i svim dostupnim anketnim karakteristikama. Dobijte brzu profesionalnu pomoć u radu sa anketnim alatom od našeg tima za podršku putem onlajn četa ili imejla. Sve što bi vam ikada trebalo je uključeno u našu tromesečnu verziju za studente.

Pročitajte više

Examinare Teacher Edition.

Create simultaneously as many surveys as you need with unlimited answers and all survey features you would ever need available. Get fast professional help in working with the survey tool from our support team by online chat or email.

Pročitajte više

Examinare Faculty Edition.

Pomoću Examinare-a Fakultetskog programa svi vaši učenici i nastavnici mogu iskoristiti veliku prednost korišćenja istog sistema. Platite ono što vaša škola koristi u obliku računa učenika i nastavnika.Kontrolišite sve svoje račune u okviru Campus Administration Console.

Pročitajte više