Examinare special solutions for educational institutions.


Examinare Student Edition.

Ang proseso ng edukasyon ay palaging puno ng hindi karaniwang pamantayan na gawain, limitadong oras at kakulangan sa tulong. Kami ay may mahabang karanasan sa prosesong ito at ang aming trabaho sa Examinare Survey Tool para sa mga Mag-aaral at Guro ay naka-batay sa mahabang karanasang ito.

Lumikha at Ipatupad ng hanggang 2 na Sabay-sabay na mga survey na walang limitasyong mga sagot, mga tatanggap at lahat ng mga survey features ay maaaring gamitin. Kumuha ng mabilis at propesyonal na tulong sa survey tool mula sa aming support team sa pamamagitan ng online chat o kaya email. Ang lahat ng kakailanganin mo ay kasama sa aming 3 na buwan na Student Version.

Magbasa pa

Examinare Teacher Edition.

Create simultaneously as many surveys as you need with unlimited answers and all survey features you would ever need available. Get fast professional help in working with the survey tool from our support team by online chat or email.

Magbasa pa

Examinare Faculty Edition.

Sa Examinare Faculty Program, sa paggamit ng parehong system, mapapakinabangan ito ng mga estudyante at mga guro. Bayaran kung anuman ang ginagamit ng iyong paaralan sa anyo ng paggamit ng student at teachers account.Kontrolin ang lahat ng iyong mga accounts sa loob ng Campus Administration Console.

Magbasa pa