Examinare special solutions for educational institutions.


Examinare Student Edition.

Utbildningsprocessen är alltid full av icke-standardiserade uppgifter, snäva tidsfrister och brist på hjälp. Vi har lång erfarenhet av denna process och vårt arbete med Examinares enkätverktyg för studenter och lärare bygger på just vår långa erfarenhet. Skapa och lansera upp till 2 simultana enkäter med obegränsade svar, mottagare och alla tillgängliga undersökningsfunktioner. Få snabb professionell hjälp med att arbeta med undersökningsverktyget från vårt supportteam genom onlinechatt eller e-post. Allt du någonsin behöver är med i vår 3 månaders studentversion.

Läs mer

Examinare Teacher Edition.

Create simultaneously as many surveys as you need with unlimited answers and all survey features you would ever need available. Get fast professional help in working with the survey tool from our support team by online chat or email.

Läs mer

Examinare Faculty Edition.

Med Examinare Faculty Program kan alla dina studenter och lärare använda samma enkätverktyg. Betala för vad din skola använder i form av student- och lärarkonton.Kontrollera alla dina konton i Campus Administration Console.

Läs mer