Teacher Edition
799 SEK
  • Obegränsade svar, omröstningar och mottagare
  • Publicera obegränsat antal undersökningar
  • Färdigt mallbibliotek
  • E-post support
  • Livechattstöd
  • Examinare-moduler och integrationer
  • 1 Administrativ användare
  • Ytterligare användare kan inte läggas till
  • Tillgång till Examinare API
  • Årlig prenumeration


Dina uppgifter

Telefonnummer

Din E-post
Ni måste godkänna avtalet. Genom att göra detta intygar ni att ni förstår dess helhet och kommer att följa det.
 Examinare General Terms of Service Agreement
 Privacy Policy, GDPR, Integrity & Security