Personligt konto
199 SEK
Pris / Månad
  • Obegränsade svar, omröstningar och mottagare
  • Publicera två enkäter samtidigt
  • Färdigt mallbibliotek
  • Endast E-post support
  • 1 administrativ användare
  • Ytterligare användare kan inte läggas till
  • Få 10% rabatt vid årlig prenumerationen


Dina uppgifter

Telefonnummer

Din E-post
Ni måste godkänna avtalet. Genom att göra detta intygar ni att ni förstår dess helhet och kommer att följa det.
 Examinare General Terms of Service Agreement
 Privacy Policy, GDPR, Integrity & Security