เวอร์ชันสำหรับคุณครู
3999 THB
  • คำตอบ โพลและผู้รับแบบสำรวจจำนวนไม่จำกัด
  • เผยแพร่แบบสำรวจจำนวนไม่จำกัด
  • ไลบรารีเทมเพลตสำเร็จรูป
  • การให้ความช่วยเหลือทางอีเมล
  • การให้ความช่วยเหลือทางไลฟ์แชท
  • โมดูลและการรวมระบบของ Examinare
  • ผู้ดูแลระบบ 1 คน
  • ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้
  • เข้า Examinare API ได้
  • สมัครสมาชิกรายปี


ข้อมูลของท่าน

หมายเลขโทรศัพท์

อีเมลของท่าน
คุณต้องยอมรับข้อตกลง โดยการยอมรับนี้หมายความว่าคุณได้อ่านข้อความและเข้าใจรายละเอียดของสัญญาโดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว
 Examinare General Terms of Service Agreement
 Privacy Policy, GDPR, Integrity & Security