Karakteristike ankete za proveru satisfakcije medicinskih sestara.

2013-10-24

Dok kreiraju anketu za proveru satisfakcije medicinskih sestara, mnogi ljudi se suočavaju sa problemom njenog pravilnog sklapanja za dobijanje potrebnih podataka. U ovom članku ćemo dati neka objašnjenja toga.

Satisfakcije je psihološko stanje koje zavisi direktno od pojedinačne individualne implementacije ciljeva, želja i očekivanja. Kvalitet i produktivnost posla su veoma zavisni od satsifakcije, to je zašto je kreacija uslova za poboljšanje i uspostavljanje njega na visokom nivou veoma važan zadatak za bilo koju kompaniju, uključujući i zdravstveni sistem.

Ali svako je drugačiji i zahteva individualni pristup i odgovarajuću motivaciju. Kao dodatak, zdravstveni sektor je veoma kompleksan i specifičan; zahtevi psiholoških i profesionalnih veština zaposlenih nisu slične onima drugih profesija. Anketa za proveru satisfakcije mušterija je jedna od glavnih komponenti sistema motivacije osoblja. Njen razvoj uključuje korišćemje profesionalnih alata koji su u mogućnosti da dostave najkompletnije, najpouzdanije i najvažnije informacije u formi koja je komforna za korišćenje u istraživanjima.

Ankete satisfakcije medicinskih sestara. Kako početi?

Nije uvek lako identifikovati faktore sprečavanja medicinskih sestara od ispunjavanja svog posla najefektivnije moguće. Ljudi mogu biti nezadovoljni platom, odnosima u timu, visokim mentalnim i emocionalnim opterećenjem, rizicima od infekcija itd. Morate razumeti da bez obzira kakve rezultate anketa za proveru satisfakcije medicinskih sestara pokaže, morate uraditi nešto po pitanju njih. U suprotnom, biće to vaša poslednja anketa sa najtačnijim rezultatima.

Počnite sa identifikovanjem departmana u kojem će anketa biti sprovedene, tehnika i metoda njene implementacije. To može biti klasična anketa „na papiru“ za proveru satisfakcije medicinskih sestara koja je poznatija, ali istovremeno manje komforna za ispitanike. To takođe može biti moderna elektronska anketa održana na kompjuterima ili mobilnim uređajima. Drugo je rezultat razvoja nakon hiljada uspešno sprovedenih anketa „na papiru“. Ona daje dovoljno mogućnosti i za kreiranje anketa i analiziranje primljenih podataka.

Pitanja koja bi trebalo da budu uključena u anketu za proveru satisfakcije mušterija.

Pitanja ove ankete ne bi trebalo da budu preteška za razumevanje. Ali istovremeno treba da budu korisne za buduće potencijalne napretke radnih uslova i atmosfere u timu. Ona se mogu odnositi na materijalne i nematerijalne radne podsticaje, psiho-emocionalnu situaciju u porodicama medicinskih sestara i na poslu, razloge izbora profesije, faktore koji utiču na performans rada itd. Ne bi trebalo da bude uključeno previše obaveznih pitanja u anketu za proveru satisfakcije medicinskih sestara. Trebalo bi da date ispitanicima mogućnost da izaberu da li žele da odgovore ili ne. Ako koristite pitanja sa određenim izjavama za procenu satisfakcije na posli, onda su ona u formi Osgood skale ili skale sa gradijentima najprikladnija. Uslovna grana će dati svakom individualnom ispitaniku pitanja koja odgovaraju njegovim odgovorima. To će pomoći izbegavanju nesporazuma i mogućih nepotrebnih gubitaka resursa.

Umetnost organizovanja i vođenja posla je u jasnom razumevanju potreba tima i svakog individualca. Pomaže kreiranju uslova za njihovu implementaciju. U slučaju ukupne satisfakcije medicinskih sestara njihovim poslom, to je detaljna analiza rezultata anketa koja će pomoći određivanju delimične motivacije individualnih zapolsenih i uzeti prikladne mere kako biste povećali efikasnost, optimizovali radni tok i dali mogućnosti za realizaciju njihovog potencijala. Ovo je važan korak koji je početna tačka narednih promena i napredaka. Zahteva ozbiljan i profesionalni pristup.

Zašto vodeće skandinavske klinike biraju Examinare?

Mi u Examinare-u razvijamo i sprovodimo ankete i istraživanja za ustanove za medicinsku brigu od 2007. Dosta velikih projekata uključujući velike grupe pacijenata i medicinskog osoblja je iza nas. Znamo kako da planiramo, dizajniramo i sprovedemo ankete za dalje dobijanje pouzdanih rezultata koji otvaraju brojne mogućnosti za dalje korišćenje. Naš Examinare anketni alat je veoma cenjen od strane mnogih kompnaija sa različitim poljima rada. Usled visokog kvaliteta rada i konstantne usluge i podrške mnoge vodeće kompanije u Skandinaviji preferiraju da rade sa nama.

Zato ne gubite vreme! Postanite naša regularna mušterija i mi ćemo vam rado pomoći da organizujete anketu za proveru satisfakcije medicinskih sestara, kao i brojne druge ankete bilo kojeg stepena kompleksnosti.

This article is about our Business Services.
Read more on how we can help you.

Pročitajte više

Kontaktirajte Examinare

+46855926800


Ponuda cena

Ponuda cena

Otkrijte kako vam Examinare može pomoći! Jedan od naših stručnjaka za Examinare kontaktiraće vas uskoro kako bi razgovarali o vašim potrebama i kako možete da iskoristite rešenja Examinare.

Popunite obrazac i uskoro ćemo vas kontaktirati.


Kompanija *

Ime *

Telefon (Na primer: +46700000000) *

Imejl *

Opišite uslugu kojom biste voleli da vas snabdemo.
(Nakon što je imejl primljen možete aploudovati fajlove na tiket imejl koji se kreira.)

Procenjeni budžet
(Prosečan broj sa valutom) *

Anti-Spam pitanje

2+7= *

Newsletters from Examinare