Wersja dla uczniów
15 EUR
  • Nieograniczone odpowiedzi, ankiety i odbiorcy
  • Opublikuj 2 ankiety w tym samym czasie
  • Biblioteka gotowych szablonów
  • Tylko pomoc techniczna przez e-mail
  • 1 użytkownik administracyjny
  • Nie można dodać dodatkowych użytkowników
  • Wymagany jest dowód rejestracji w szkole
  • Subskrypcja na 3 miesiące


Twoje dane

Kontakt Phonenumber

Twój e-mail
Musisz zaakceptować warunki. Dzięki temu wiadomo będzie, że zapoznałeś się ze szczegółami umowy.
 Examinare General Terms of Service Agreement
 Privacy Policy, GDPR, Integrity & Security