10 Gadgets
89 USD
Presyo / buwan
  • 10 Devices
  • Full device control
  • Android App
  • Full Kiosk-mode
  • Show Questionnaire
  • Show Data
  • Show Website
  • Use for online testing
  • Connects to your Examinare account
  • Examinare API


Ang iyong mga detalye

Contact Phone Number

Ang iyong email
Kailangan mong tanggapin ang kasunduan. Sa pamamagitan nito ay nabasa at naintindihan mo ang mga detalye ng kontrata.
 Examinare General Terms of Service Agreement
 Privacy Policy, GDPR, Integrity & Security