Lærerutgave
799 NOK
  • Ubegrensede svar, avstemninger og mottakere
  • Publiser ubegrenset antall undersøkelser
  • Pre-laget malbibliotek
  • E-poststøtte
  • Live Chat-støtte
  • Examinare moduler og integrasjoner
  • 1 Administrativ bruker
  • Flere brukere kan ikke legges til
  • Tilgang til Examinare API
  • Årlig abonnement


Dine opplysninger

Telefonnummer

E-post
Du må godta avtalen. Ved å gjøre dette, bekrefter du at du har lest og forstått kontraktsdetaljene.
 Examinare General Terms of Service Agreement
 Privacy Policy, GDPR, Integrity & Security