Průzkum Spokojenosti Ošetřovatelů a co nabízí.

2013-10-24

Při vytváření průzkumu spokojenosti sester, mnoho lidí čelí problému správného vytvoření otázek tak, aby přinesly potřebné údaje. V tomto článku se vám pokusíme vysvětlit, jak tento problém řešit.

Spokojenost je psychologický stav, který přímo závisí na konkrétních individuálních cílech, touhách a očekáváních. Kvalita a produktivita práce je do značné míry závislá na spokojenosti, proto je vytvoření podmínek pro její zlepšení a udržení na vysoké úrovni velmi důležitým úkolem pro každou společnost, včetně systému zdravotní péče.

Každý člověk je jiný a vyžaduje individuální přístup a odpovídajíci motivaci. Kromě toho je zdravotnictví velmi složité a specifické; požadavky na psychologické a profesní dovednosti zaměstnanců nejsou obdobné jako u jiných profesí. Průzkum spokojenosti sester je jednou z hlavních složek personálního motivačního systému. Jeho vývoj zahrnuje použití profesionálních nástrojů, které jsou schopné poskytnout ucelené, spolehlivé a relevantní informace ve formě, kterou uživatelé mohou pohodlně využívat.

Jak začít s průzkumem spokojenosti ošetřovatelů?

Není jednoduché identifikovat faktory, které zdravotním sestrám brání v dobrém výkonu práce. Lidé jsou často nespokojeni s platovým ohodnocením, atmosférou v týmu, vysokou psychickou nebo emoční zátěží, možným rizikem vzniku infekcí atd. Musíte pochopit, že bez ohledu na to, jaké výsledky tento průzkum přinese, musíte na ně nějak reagovat. V opačném případě to bude váš poslední průzkum s přínosnými odpověďmi.

Začněte tím, že určíte oddělení, ve kterém bude průzkum prováděn a naplánujete techniku a způsob jeho provedení. Může se jednat o klasický průzkum spokojenosti "papírovou" formou, který je pro respondenty mnohem známější, ale zároveň méně komfortní. Může to být také moderní elektronický průzkum v počítačích nebo mobilních zařízeních. Druhý je výsledkem rozvoje po uskutečnění tisíce úspěšných "papírových" průzkumů. Poskytuje dostatečné možnosti jak při vytváření průzkumů, tak při analýze přijatých dat.

Otázky, které by měly být zahrnuty do průzkumu spokojenosti pro ošetřovatele.

Otázky tohoto typu průzkumu by měli být jednoduché na pochopení. Současně však musí být vhodné a přínosné pro potencionální zlepšování pracovních podmínek, podporování motivace a atmosféry v týmu. Mohou se vztahovat k materiálním i nemateriálním pracovním záležitostem, psycho-emocionální situaci sester jak v rodině, tak v práci, k důvodům, které je vedli k volbě povolání nebo k faktorům, ovlivňujících pracovní výkon atd. V průzkumu by nemělo být zahrnuto příliš mnoho povinných otázek. Dejte respondentů možnost volby, zda chtějí na otázky odpovědět nebo ne. Pokud k hodnocení spokojenosti v práci chcete využít nějaká tvrzení, poté využijte Osgoodovy škály nebo stupňovité škály pro tvorbu průzkumů. Větvení poskytne každému jednotlivému respondentovi otázky, které odpovídají jeho odpovědím. Předejdete tak nedorozuměním a zbytečné ztrátě času.

Umění organizace a rozdělování práce je pro každého jednotlivce klíčové a musí to být podložené dobrým porozuměním celého týmu. Pomáhá to vytvářet podmínky k úspěšné realizaci úkolů. V případě, že ošetřovatelé jsou se svou prací celkově spokojeni, celková detailní analýza výsledků průzkumu pomůže určit konkrétní motivaci jednotlivých zaměstnanců a přijmout vhodná opatření ke zvýšení efektivity, k optimalizaci pracovního postupu a poskytnutí příležitostí pro realizaci jejich potenciálu. Jedná se o důležitý krok, který je výchozím bodem pro budoucí změny a vylepšování, který vyžaduje vážný a profesionální přístup.

Proč si významné Skandinávské kliniky vybírají Examinare?

V rámci společnosti Examinare vyvíjíme a provádíme průzkumy a studie pro zdravotnické zařízení již od roku 2007. Chlubíme se řadou velkých projektů zahrnujících početné skupiny pacientů a zdravotnického personálu. Víme, jak průzkumy naplánovat, vytvořit a provést tak, abychom získali spolehlivé výsledky, které otevírají široké možnosti dalšího využití. Našeho průzkumného nástroje si vysoce cení mnoho společností z různých oborů. Odvádíme vysoce kvalitní práci, nabízíme neustálý servis a podporu, a proto jsme se stali volbou číslo jedna pro mnoho předních společností ve Skandinávii.

Tak neztrácejte čas! Staňte se našim stálým zákazníkem a my rádi vám pomůžeme s organizací průzkumu spokojenosti pro ošetřovatele a s mnoha dalšími průzkumy na jakémkoli stupni složitosti.

This article is about our Business Services.
Read more on how we can help you.

Čtěte více

Examinare Kontakt

+46855926800


Cenová nabídka

Cenová nabídka

Jak vám Examinare může pomoci? Jeden z našich odborníků vás může v nejbližší době kontaktovat a projednat vaše potřeby.

Vyplňte formulář a navážeme komunikaci.


Společnost *

Jméno *

Telefon (Například: +420000000000) *

E-mail *

Řekněte nám více o službě, kterou chcete abychom Vám poskytli.
(Po obdržení e-mailu můžete nahrát soubory do vytvořeného e-mailu.)

Odhadovaný Rozpočet
(Přibližné číslo a měna) *

Kontrolní Anti-Spamová Otázka

4+4= *

Newsletters from Examinare