V oblasti lidských zdrojů je relevantní HR strategie klíčem k rozvoji a prosperitě.

2014-12-16

Kompetentnost obchodního managementu nikdy nebyla snadným úkolem. Charisma jednoho vedoucího pracovníka nebo impozantní zásoba investic vaší společnosti nezaručí trvalý úspěch a neustálý růstu. Vaši zaměstnanci – to je základní mechanismu a motor každé organizace. V podnikání, to je jako ve válce: je velmi důležité pochopit silné a slabé stránky vaší armády (vašich zaměstnanců) a být si vědomi celkové nálady komunity a naslouchat těm, kteří lépe rozumí práci uvnitř společnosti.

Jak si zajistit růst příjmů při volatilitě trhu.

Je obecně známo, že lidé jsou schopni efektivně využívat pouze 10% své mozkové kapacity. Ještě menší procento společností věnuje čas analýze jejich personálu. V současné nestabilní politické a hospodářské situaci a často nepředvídatelného dění na trhu, je nezbytné, abychom k dosažení obchodních cílů využili většinu dostupného lidského potenciálu.

Podle jedné z nedávných studií Světové Federace Sdružení pro Řízení Lidských Zdrojů (World Federation of People Management Associations), je nutné věnovat větší pozornost oddělení personálního managementu ve struktuře každé společnosti. Z důvodu jeho schopnosti výrazně zlepšit efektivitu podnikání a přímého dopadu jeho jednání na hospodářskou a finanční výkonnost organizace. Právě společnosti s nejúčinnějším systémem personálního managementu jsou ty, které získávají vysoká hodnocení od špičkových analytických publikací.

Jednejte moudře, provádějte průzkumy a analýzy pracovního výkonu a spokojenosti zaměstnanců a zajistěte si tak růst vaší společnosti.

Moderní technologie nabízí spoustu nových příležitostí pro rozvoj společnosti a obchodní management. V minulosti utratilo mnoho úspěšných společností velké množství peněz na vývoj automatizovaných systémů pro výpočet klíčových ukazatelů výkonnosti. Výhody těchto společností oproti těm, které svoje průzkumy prováděli manuálně, byly zřejmé. Problém nebyl pouze s v časově náročném procesu a velkém počtu chybných výpočtů. Obtížné bylo především vyvození správných závěrů a učinění rozumných řešení. Samozřejmě, že podnikání bylo touto situací ovlivněno.

V dnešní době si úspěšné společnosti hledají vhodné kandidáty pro významnou roli personálního ředitele společnosti. Jeho úkolem není pouze organizace pracovního procesu nebo výpočet a analýza výkonu personálu. Nejdůležitějším úkolem je umět motivovat a zapojovat do chodu společnosti všechny zaměstnance. Většina společností tento fakt uvědomují a začínají v tomto směru podnikat určité kroky. Více se zaměřují na finanční stránku, optimalizaci procesů a integraci nových technologií. Někdo říká, že v zaměstnancích je důležité vzbudit a poté nadále podporovat jejich iniciativu, zodpovědnost a vzájemnou spolupráci v rámci společnosti. V praxi jsou však uvedené kroky často neúčinné nebo dokonce úplně irelevantní. Zatímco jedna z hlavních výhod moderního podnikání je podceňována nebo velmi často dokonce ignorována. Jedná se o nástroje pro zapojování zaměstnanců a pro vytvoření efektivní strategie pro řízení zaměstnanců.

Průzkum provedený Bostonskou organizací (Boston Consulting Group) prokazuje, že problém efektivního řízení lidských zdrojů je pro moderní společnosti ten klíčový. Tento trend předpovídá, že v blízké budoucnosti se výrazně zvýší tok investic do této oblasti. Informace o výkonnosti zaměstnanců, jejich kvalitách, schopnostech a náladě jsou dnes pro podnikatele zvláště cenné. Pomáhají manažerům při rozhodování, identifikaci a dalším rozvoji schopností personálu ve prospěch organizace a efektivní motivace zaměstnanců.

Jak řídit systém pro řízení lidských zdrojů.

Pokud chcete efektivněji organizovat řízení vašeho podniku, ale stále nemáte jistotu, jak přesně to udělat, neváhejte kontaktovat společnost Examinare prostřednictvím emailu info@examinare.com, online chatu nebo se na nás obraťte s cenovou poptávkou. Zadaný úkol se budeme snažit zrealizovat v co nejkratším čase, s přihlédnutím ke zvláštnostem cílového sektoru a k rozpočtu vaší společnosti.

This article is about our Business Services.
Read more on how we can help you.

Čtěte více

Examinare Kontakt

+46855926800


Cenová nabídka

Cenová nabídka

Jak vám Examinare může pomoci? Jeden z našich odborníků vás může v nejbližší době kontaktovat a projednat vaše potřeby.

Vyplňte formulář a navážeme komunikaci.


Společnost *

Jméno *

Telefon (Například: +420000000000) *

E-mail *

Řekněte nám více o službě, kterou chcete abychom Vám poskytli.
(Po obdržení e-mailu můžete nahrát soubory do vytvořeného e-mailu.)

Odhadovaný Rozpočet
(Přibližné číslo a měna) *

Kontrolní Anti-Spamová Otázka

3+7= *

Newsletters from Examinare