แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ 360 องศา

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ 360 องศคือ ระบบหรือกระบวนการที่พนักงานจะได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นความลับและไม่ระบุตัวตนจากผู้ร่วมงานรอบตัว โดยทั่วไปจะรวมถึงผู้จัดการของพนักงาน เพื่อนร่วมงานและสายบังคับบัญชาโดยตรง กลุ่มคนประมาณแปดถึงสิบสองคนจะกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอแนะออนไลน์ที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งจะถามคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย แบบฟอร์มข้อเสนอแนะประกอบด้วยคำถามที่วัดตามระดับการให้คะแนนและขอให้ผู้ประเมินแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ที่ได้รับข้อเสนอแนะจะต้องกรอกข้อมูลแบบสำรวจการให้คะแนนตนเองซึ่งมีคำถามแบบเดียวกันกับที่ผู้อื่นได้รับในแบบฟอร์ม

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ 360 องศา (ได้มากถึง 5 กลุ่มและ 1,000 คน)

ด้วยแบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ 360 องศาของ Examninare ผู้ตอบแบบสำรวจหลายกลุ่มจะได้รับการสำรวจเกี่ยวกับผู้จัดการของตัวเองและเราจะทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ซึ่งจะมีการรับประกันว่าจะไม่มีการเปิดเผยชื่อของคนที่ทำผลตอบรับ ที่ปรึกษาทั้งหมดที่มีบัญชีเข้าถึงจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับของสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลที่รัดกุมและข้อมูลจะถูกลบออกอย่างปลอดภัยหลังจากทำการวิเคราะห์

เนื้อหาของแบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะนี้จะจัดทำขึ้นโดยเฉพาะตามที่ทีมของคุณต้องการหลังจากการทำสัมภาษณ์ตามที่ได้นัดหมายไว้มีขึ้นเรียบร้อย เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่ดำเนินการสั่งบริการจะสามารถเข้าไปดูรายงานที่จัดทำขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายได้

โปรเจคท์นี้รวมบริการดังต่อไปนี้

- เราจะสร้างคำถามให้คุณหลังจากการสัมภาษณ์ตามที่นัดหมายไว้
- เราจะสร้างและส่งแบบสอบถามออกให้
- เราจะส่งอีเมลแจ้งเตือนมากถึง 2 ฉบับออกให้
- เราส่งรายงานพร้อมรายละเอียดให้แก่ผู้รับผิดชอบของคุณเท่านั้น
- จะมีการเซ็นสัญญา NDA (สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล) ระหว่างคุณและ Examinare ก่อนการให้สัมภาษณ์

ระยะเวลาในการจัดส่ง: 5-8 สัปดาห์หลังจากมีการสัมภาษณ์ โดยทั่วไปมักจัดให้มีการสัมภาษณ์ภายใน 2-7 วันนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งใช้บริการ

(ระยะเวลาการจัดส่งเป็นแค่การประเมินการ แต่แม่นยำถึง 95% ในแต่ละเคส)

แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ 360 องศา (1 กลุ่มได้มากถึง 250 คน)

ด้วยแบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ 360 องศา 1 กลุ่มจะได้รับการสำรวจเกี่ยวกับผู้จัดการของตัวเองและเราจะทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์ ซึ่งจะมีการรับประกันว่าจะไม่มีการเปิดเผยชื่อของผู้ที่ทำแบบสำรวจ ที่ปรึกษาทั้งหมดที่มีบัญชีเข้าถึงจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับของสัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลที่รัดกุมและข้อมูลจะถูกลบออกอย่างปลอดภัยหลังจากทำการวิเคราะห์

เนื้อหาของแบบสำรวจจะจัดทำขึ้นโดยเฉพาะตามที่ทีมของคุณต้องการหลังจากการทำสัมภาษณ์ตามที่ได้นัดหมายไว้มีขึ้นเรียบร้อย เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่ดำเนินการสั่งบริการจะสามารถเข้าไปดูรายงานที่จัดทำขึ้นในขั้นตอนสุดท้าย

โปรเจคท์นี้รวมบริการดังต่อไปนี้

- เราจะสร้างคำถามให้คุณหลังจากการสัมภาษณ์ตามที่นัดหมายไว้
- เราจะสร้างและส่งแบบสอบถามออกให้
- เราจะส่งอีเมลแจ้งเตือนมากถึง 2 ฉบับออกให้
- เราส่งรายงานพร้อมรายละเอียดให้แก่ผู้รับผิดชอบของคุณเท่านั้น
- จะมีการเซ็นสัญญา NDA (สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูล) ระหว่างคุณและ Examinare ก่อนการให้สัมภาษณ์

ระยะเวลาในการจัดส่ง: 5-8 สัปดาห์หลังจากมีการสัมภาษณ์ โดยทั่วไปมักจัดให้มีการสัมภาษณ์ภายใน 2-7 วันนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งใช้บริการ

(ระยะเวลาการจัดส่งเป็นแค่การประเมินการ แต่แม่นยำถึง 95% ในแต่ละเคส)

เป็นที่ไว้วางใจทั่วโลก

ข่าวสารล่าสุด

Qualitative employee survey at a fixed price.

Since 2006 Examinare has collected more than 26 million questionnaire responses. A large part of these responses was received as a part of employee surveys. After such a long experience we have become...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คำถามที่จำเป็นต้องถามในแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าคือ?

เรามักจะได้รับคำถามจากลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายของเราบ่อย ๆ ว่าพวกเขาควรถามคำถามอะไรในแบบสำรวจบ้าง...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Service quality survey with Delivery Evaluator from Market Research Company Examinare.

When creating a service quality survey there is a lot of factors involved in the project. It is not something that you should take lightly. Templates and word files that you can download online are not...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา

ลองค้นหาว่า Examinare สามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง ผู้เชี่ยวชาญของ Examinare จะติดต่อคุณในไม่ช้าเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของคุณและวิธีที่คุณจะได้รับประโยชน์จาก Examinare Solutions

กรอกแบบฟอร์มแล้วเราจะติดต่อคุณกลับในไม่ช้า

บริษัท *

ชื่อ *

โทรศัพท์ (ตัวอย่าง: +46700000000) *

อีเมล *

อธิบายถึงรูปแบบบริการที่คุณต้องการ (หลังจากได้รับอีเมลนี้ คุณสามารถเพิ่มไฟล์เข้าไปยัง ticket email ที่กำลังสร้างขึ้น)

งบราคาโดยประมาณ
(ตัวเลขโดยประมาณการพร้อมระบุสกุลเงิน) *

คำถามแบบ Anti-Spam

5+8= *

Newsletters from Examinare