Ankete za praćenje projekta.

Pratite svoje projekte uz pomoć Examinare prilagođenih anketa za praćenje. Imamo solucije za svaku biznis strukturu i budžet.

Znati je meriti.

Potreban je samo jedan propali preduzetnički projekat da započnete negativan trend.

Zašto koristiti ankete za praćenje projekta.

Svetsko planiranje projekta je vitalni deo standardne scene planiranja za organizacije. Projektna inicijacija često zahteva preciziranje detalja, ali takođe postoji potreba da imate "Lekcije naučene" i pratite rutine nakon isporuke projekta. Mnoge organizacije rade "Lekcije naučene" putem konferencijskog poziva, i beleške su zabeležene. "Lekcije naučene" se često sprovode sa ili bez projektnih klijenata. Ali šta ako biste mogli da radite anketu praćenja projekta vaših eksternih i internih mušterija u isto vreme?

Nađite slabosti i koristite Lekcije naučene.

Sa druge strane, šta ako možete da dobijete odgovore u formi grafikona snaga i slabosti, tako da vaša projektna grupa može da postane jača i efikasnija. Examinare je razvio mnoge module izveštavanja za praćenje anketa o projektima. Većina naših sistema za izveštavanje je dizajnirano za mušterije i naša poverljivost klijenata nas sprečava da pominjemo prave klijente. Usled toga, sredili smo jedan pregled nekih solucija koje smo pravili za organizacije. Molimo vas da nas kontaktirate oko anketa za praćenje projekta i upitnika o diskusiji cene i funkcionalnosti.

Projektne Lekcije naučene sa automatskim izveštavanjem.

Svi projekti unutar organizacije imaju fondaciju u toku projekta koja je konstantna. Imate stadijum prodaje, stadijum pripreme, stadijum planiranja projekta, stadijum počinjanja, stadijum nedeljnog sastajanja, stadijum isporuke i poslednje stadijum dostave i predaje projekta. Tu je takođe stadijum održavanja i mesečni sastanci u vezi održavanja. Broj stvarnih koraka koje projekat može da preduzme varira između različitih organizacija.

Ako pogledate sve ove stadijume, možete lako videte da je tu potreba davanja povratnih informacija na svakom stadijumu. Da li je projekat zadovoljio sva očekivanja mušterije i ko je bio uključen u projektni stadijum? Mi u Examinare-u možemo da kreiramo prilagođeni sistem izveštavanja za vašu organizaciju koji će automatski izveštavati individualne timove o tome šta treba biti interno i eksterno poboljšano u projektu.

Ankete godišnjeg praćenja projekta.

Često, projekat se javlja jednom godišnje i nekada je nadograđen ili zaustavljen. Tu su lekcije koje treba da budu naučene bez obzira na te parametre. Mi pomažemo organizacijama da izgrade sistem automatskog izveštavanja gde mušterije dobijaju anketu o soluciji i mogu izraziti da li je ispunila njihova početna očekivanja. Sistem će tada izvestiti projektnog menadžera o problemima koji treba da budu uzeti u obzir u pogledu budućih projekata.

Ne zaboravite ulaznice za podršku i podršku problema.

Podrška mušterija je naravno veliki deo projekta. Mi pomažemo vašoj organizaciji da uključi ulaznice za podršku povratnih informacija unutarnaučenih lekcija ili drugih prilagodivih delova. Verovatno već znate da ako ključni klijent ima loše iskustvo sa osobljem podrške ili je odgovor neefikasan, to može uticati na rast organizacije i voditi ka gubljenju klijenta zbog tehnikalija.

Mi smo ovde u Examinare-u uradili brojne integracije na već uspostavljene sisteme podrške gde je automatsko izveštavanje mušterija značajni deo usluge.

 

Zahtev navođenja cena

Popunite formu ispod. Postarajte se da popunite sva polja i molimo vas postarajte se da uključite pozivni broj zemlje i korektnu imejl adresu.
Molimo da pošaljete svoj zahtev na švedskom, engleskom ili ruskom.

Kompanija *


Ime *


Telefon (Na primer: +46700000000) *


Imejl *


Opišite uslugu kojom biste voleli da vas snabdemo.
(Nakon što je imejl primljen možete aploudovati fajlove na tiket imejl koji se kreira.)

Procenjeni budžet
(Prosečan broj sa valutom) *


Anti-Spam pitanje

8+5= *

Newsletters from Examinare
Sada ćete primati naš mesečni bilten automatski, ali se možete odjaviti jednim klikom.