Paliparan katugunan na sistema.

Ang tanging solusyon sa merkado na maaaring ipatupad kahit saan ng walang anumang magastos or espesyal na pagsasama o kaya'y hardware.

Ang iyong paliparan ay nawawalan ng mahahalagang katugunan!

Paano ang iyong karanasan batay sa serbisyo sa check-in counter? Dumating kaba na may parehong ngiti sa iyong mukha tulad ng mayroon ka sa paliparan? Paano ka dumating sa paliparan? Paano ang transportasyon sa paliparan? Anong karagdagang serbisyo ang nais mong makita sa loob ng paliparan? Pipiliin moba ulit ang paliparan na ito? Paano mo gagraduhan ang mga pasilidad?

Ano ang mga benepisyo?

Kumuha ng sagot sa mga katanungan at marami pang iba ng walang malaking IT na pamumuhunan.
Ang mga ito ay ilan sa mga benepisyo na inaalok ng systema

Check-in form para sa madaling pamamahagi.

Sa pag check-in, Ang traveler ay hinihingi na ibigay ang kanyang numero sa telepono sa mga tauhan pra sa isang
pagsasagawang kasunod na listahan ng mga tanong.

Ang systema ay mag lalapat ng ilang background parameters na makakatulong sa mga tagapangasiwa na makita kung anong gagamiting form sa oras na iyon.

SMS (Mobile text) or E-mail imbitasyon na mensahe

Ang listahan ng mga tanong ay pinapadala sa manlalakbay gamit ang telepono or email address, at pwede niya itong sagutin pag nakarating sya ng matiwasay sa kanyang destinasyon.

Kapag ang manlalakbay ay hindi nya sinagot ang listahan ng mga tanong matapos ang ilang araw, ang tagapagpaalaala na email/SMS ay mapapadala ng kusa.

pag-uulat ay dinisenyo para sa paliparan.

Pag-uulat ay gawa diretso sa loob ng aming system at pwedeng sundan ng real-time. Ang results ay makikita mo rin sa info-TV solution sa loob ng central offfice (at saka real-time syempre).

Available ang mga pagsasama para sa pag-uulat sa gate o maaring batay sa mga miyembro ng crew na ngtatrabaho sa istasyon ng check-in.

Customer Spotlight

Ginagamit namin ang Airport Check-in Feedback System upang malaman kung ano ang iniisip ng ating mga manlalakbay tungkol sa aming serbisyo at kung anong uri ng karagdagang halaga ang maari naming e bigay sa kanila. kahit na hindi kami ang ng ayus ng flight inaalala din namin ang kanilang mga pag lalakbay. I would strongly recommend this solution to any airport small or large to get valuable katugunan. – Jonas Haak, CEO of Kristianstad Österlen Airport.

 

Kahilingan sa Pinipi na Presyo

Punan ang form sa ibaba. Tiyaking punan mo ang lahat ng mga patlang at siguraduhing isama mo ang code ng bansa sa telepono at tamang e-mail address.
Please submit your request in Swedish, English or Russian.

Kumpanya *


Pangalan *


Telepono (halimbawa: +46700000000) *


E-mail *


Ilarawan ang serbisyo na gusto mong ipagkaloob namin.
(After the email has been received you can upload files to the ticket email being created.)

Tinatayang Badyet
(Approximate number with currency) *


Anti-Spam na Tanong.

9+3= *

Newsletters from Examinare
Ikaw ngayon ay makakatanggap na aming buwanang sulat sa balita ng awtomatiko, pero maaari moring I-unsubscribe sa pamamagitan ng isang click.